FrågaFAMILJERÄTTGod man25/09/2018

Hur går man tillväga för att ett förvaltarskap ska upphöra?

Hej! Jag är en vuxen kvinna med Aspergers syndrom. Min mamma är förvaltare åt mig och ska bevaka min rätt. Min mamma börjar bli gammal och om hon går bort vill jag inte ha en främmande person som tar över som förvaltare åt mig.

Hur ska jag gå tillväga för att avsluta förvaltarskapet? Ska man vända sig till domstolen och så får dem bestämma där? Om jag får ett nej kan man då överklaga beslutet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller förvaltarskap vilket regleras i föräldrabalken (FB) varför mitt svar kommer utgå från den regleringen.

Om en förvaltare inte längre behövs, ska förvaltarskapet upphöra (11 kap. 19 § FB). Beslut om att förvaltarskap ska upphöra fattas av domstol (11 kap. 19 b § FB). För att domstolen ska ta upp ditt ärende om upphörande av förvaltarskap måste du som huvudman eller din mor som förvaltare skicka in en ansökan till tingsrätten på den ort där du är folkbokförd (11 kap. 21 § FB). Du bör även ordna ett läkarintyg som visar att du inte längre är i behov av förvaltarskap som du bifogar med ansökan. Annars kan det vara svårt att bevisa att du inte längre är i behov av förvaltare,

Om tingsrätten beslutar att du fortsatt ska ha en förvaltare kan du överklaga beslutet till hovrätten (49 kap. 3 § rättegångsbalken (RB)). Överklagan ska ske skriftligen och den ska skickas till den tingsrätt som fattat beslut i ärendet (52 kap. 1 § RB).

Ett tips om du behöver hjälp med utformningen av ansökan till tingsrätten är att kolla om det finns någon blankett på hemsidan för överförmyndarnämnden i din kommun eller sök på internet för att hitta en mall som du kan utgå från.

Hoppas du känner att du fick svar på din fråga annars kan du kommentera nedan så ska jag försöka ge dig guidning vidare.

Vänliga hälsningar,

Liv NyströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och God man? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000