Hur går man tillväga för att ens barn ska bo hos en själv?

2019-06-30 i Barnrätt
FRÅGA
Hur går jag tillväga när min snart 15 åriga son tydligt ger uttryck för att vilja bo hos mig och inte hos sin pappa, när fadern är emot det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag förstår det som att du och sonens pappa inte lever ihop men har gemensam vårdnad om sonen som har ett växelvist boende.

Din fråga aktualiserar reglerna i föräldrabalken (FB). Om ni har gemensam vårdnad om sonen kan du i domstol väcka talan om att han ska bo tillsammans med dig (6 kap 14 a § FB). I mål som rör ett barns boende ska barnets bästa alltid vara avgörande för domstolen (6 kap 2 a § FB). Domstolen ska ta hänsyn till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Barnets vilja får större betydelse ju äldre och mognare barnet är.

Det finns en möjlighet för föräldrarna att avtala om barnets boende (6 kap 14 a § andra stycket FB). Detta verkar dock inte aktuellt i ert fall då pappan är emot att sonen vill bo hos dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll