FrågaFASTIGHETSRÄTTKöp och hyra av fastighet18/11/2013

Hur går man tillväga för att bli utköpt ur gemensam fastighet?

Jag och min sambo ska separera. Vi bor i hus och han vill överta min del av huset. Vi äger hälften var. Som jag ser det måste han köpa ut mig. Hur går man tillväga och hur beräknar man min ev vinst på huset, efter att man fått huset värderat. Är det något annat speciellt som jag behöver tänka på?

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!

Det finns inga uttryckliga lagregler som reglerar vilket värde som ska användas vid värdering av fastighet. Det råder avtalsfrihet, vilket innebär att ni själva är fria att komma överrens om vilket värde som ska användas. Det vanligaste är dock att låta värdera fastigheten. Sedan använder man marknadsvärdet med avdrag för skattelatens och mäklararvoden (reavinstskatten och mäklararvode som skulle uppstå vid en ev. försäljning.) Detta ger oftast den mest rättvisa bilden av det faktiska värdet av egendomen.

Om din sambo ska köpa ut dig behöver ni dels upprätta en köpehandling. I köpehandlingen ska det framgå vad din sambo betalar för din del av huset. Det ska även framgå att du överlåter din del av huset på sambon. Köpehandlingen ska sedan skrivas under av er båda. Detta framgår av jordabalken (JB) 4 kap. 1 §. Om din sambo vill stå på lagfarten ensam ska han ansöka om detta till Lantmäteriet.

Jordabalken hittar du https://lagen.nu/1970:994.

Vänliga hälsningar

Amanda HarryssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?