Hur går man tillväga för att ändra barns boende vid gemensam vårdnad?

2021-08-31 i Barnrätt
FRÅGA
Hej,Jag har två barn en som på 10 som har diabetes typ 1 och en dotter på 13 år. Dottern har nu uttryckt att hon vill bo på heltid hos mig pga att pappan är extremt kontrollerande tex går igenom varje sms hon får och skickar från hennes vänner och även hånskratt åt hennes klädval till och från och allmänt trycker ner henne. Hon tycker detta är väldigt jobbigt och önskar jo hos mig. Vi har delad vårdnad och haft de sen vi separerade för 11 år sedan. Hur går jag tillväga för att få till så hon kan bo hos mig? Pappan har även sajt till min dotter att de inte tar hänsyn till vad hon vill och att hon måste bo hos honom. Pappan har extrema samtalssvårigheter och det är hans ord som gäller och inget annat så finns ingen möjlighet att vi kan prata med socialen eller familjerätten igen då det inte fungerar för han är extremt tjurskallig och envis och nedtryckande.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om vårdnad och boende hittar vi i föräldrabalken (FB). Jag tolkar det som att ni har gemensam vårdnad över era barn. Då finns det två sätt att bestämma om din dotters boendeform. Föräldrarna kan dels själva avtala om sitt barns boende (6 kap. 14a § 2st. FB). Detta tycks ju dock väldigt osannolikt i ditt fall. Kommer ni inte överens kan du istället väcka talan om att rätten ska bestämma vem av er barnet ska bo tillsammans med (6 kap. 14a § 1st. FB). När det kommer till frågor om boende ska alltid barnets bästa vara avgörande (6 kap. 2a § 1st. FB). Vid bedömningen av barnets bästa ska domstolen särskilt fästa avseende vid barnets behov av en nära och god kontakt mellan båda föräldrarna (6 kap. 2a § 2st. FB). Domstolen brukar i första hand utgå från att barnet mår bäst av att bo med båda föräldrarna. En grundläggande förutsättning för att det ska anses vara bäst för barnet att växelvis bo hos båda sina föräldrar är dock att föräldrarnas samarbetsförmåga är bra. Baserat på vad du berättar verkar ni ha svårt att komma överens och kompromissa. Det kan tala mot att ett växelvist boende är bäst för er dotter. I förarbetena till föräldrabalken framhävs också att förutsättningarna för samarbete oftast är små när barnet själv motsätter sig växelvis boende. Din dotters inställning spelar alltså roll för vad som anses vara bäst för henne. I frågor om boende ska barnet få information och ges möjlighet att berätta vad han eller hon tycker. Barnets åsikter tillmäts betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad (6 kap. 2b § FB. Ny paragraf som inte ännu finns på lagen.nu). Detta innebär generellt att barnets åsikter väger tyngre ju äldre han eller hon är. Men, det är också alltid viktigt att försöka avgöra mognaden hos det enskilda barnet. Om din dotter känner väldigt starkt inför att behöva bo med sin far kommer domstolen självklart väga in det i sitt avgörande.

Sammanfattningsvis bör du, i avsaknad av möjligheter att själva komma överens, väcka talan i rätten om att ändra din dotters boendeform. Dina och pappans samtalssvårigheter och dotterns motvilja till att bo med pappan kan tala för att det hade varit bäst för dottern att bo enbart hos en av er.

Hoppas att du fick lite klarhet i frågan! Undrar du över något mer är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Mathea Santesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1801)
2021-10-24 Hur länge ansvarar vårdnadshavare för ett barn?
2021-10-23 Gemensam vårdnad utlandsresa
2021-10-20 Kan man avskära sina barn från en annan vårdnadshavare?
2021-10-16 Har man rätten att umgås med sitt yngre syskon?

Alla besvarade frågor (96515)