Hur går man till väga vid vårdnadstvister?

2019-03-31 i Barnrätt
FRÅGA
hur går man till väga när det uppstår vårdnadstvister?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Samarbetssamtal
När det gäller vårdnadstvister är det bra att i så stor utsträckning som möjligt försöka samarbeta för att komma överens om lösningar. Det anses vara fördelaktigt för barnet om föräldrarna kan samarbeta även kring sådana frågor. Av den anledningen finns det möjlighet att få hjälp att nå enighet i frågor om vårdnad, boende och umgänge genom samarbetssamtal, 6 kap. 18 § Föräldrabalken (FB). Det är oftast socialnämnden som man kan vända sig till i så fall. Samarbetssamtalen är en bra inledande del för att försöka lösa vårdnadstvister. För barnets skull är det ofta bra att försöka lösa tvisten genom att börja med samarbetssamtal.

Socialnämnden kan i så fall även hjälpa er med att träffa avtal om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 17 a § FB.

Medlare
I de fall då samarbetssamtal inte hjälper för att nå en överenskommelse kan rätten utse en medlare som ska försöka förmå er som föräldrar att nå en samförståndslösning utifrån vad som är bäst för barnet, 6 kap. 18 a § FB.

Rätten ansvarar för utredningen
Den rätt ni ska vända er till om det inte går att nå en lösning gällande frågor om vårdnad, boende eller umgänge är rätten den ort där barnet har sitt hemvist, 6 kap. 17 § FB. Det är då rätten som utreder frågorna om vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 19 § FB. Detta görs alltid utifrån vad som anses vara bäst för barnet i det enskilda fallet, 6 kap. 2 a § FB.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma till oss om du har vidare funderingar!

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1156)
2019-04-20 Kan vårdnadshavare flytta barn utan faderns samtycke?
2019-04-15 Får en vårdnadshavare neka sitt barn att besöka den adress där denne är folkbokförd?
2019-04-13 Kan en vårdnadshavare flytta med barnet till annan ort?
2019-04-10 Hur går jag tillväga för att byta efternamn på mitt barn?

Alla besvarade frågor (68055)