Hur går man från samboförhållande till särbo?

FRÅGA
Hej!Vi ska gå från samboförhållande till särbo. Allt är vänskapligt och ok. Men vi undrar om det är något särskilt vi ska tänka på. Vi äger var sin bostadsrätt + att jag äger en sommarstuga. Kan en av oss bara anmäla flytt till skatteverket och sedan är allt klart? Tacksam för svar.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att besvara din fråga kommer jag använda mig av sambolagens bestämmelser (vidare förkortad SamboL).

Ett samboförhållandes upphörande
Ett samboförhållande upphör om samborna flyttar isär (2 § stycke 1 punkt 2 SamboL). Om någon av er (du och sin nuvarande sambo) begär bodelning ska en sådan göras i vilken er samboegendom fördelas mellan er (8 § stycke 1 SamboL). Har ni däremot i ett samboavtal avtalat om att en sådan inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en eventuell bodelning är det ert samboavtal som äger företräde (9 § stycke 1 SamboL).

Om ingen av er kräver att en bodelning ska göras, eller om annat följer av ett eventuellt samboavtal mellan er, är det inget mer ni ska behöva göra än att anmäla flytten till skatteverket. När ni flyttat isär räknas ni inte längre som sambor i juridisk mening.

Skulle någon av er begära bodelning och inget annat följer av något samboavtal, tänkte jag kort nämna vad som ingår i en sådan.

Bodelning
Vid en bodelning ska samboegendomen fördelas mellan dig och din sambo. Till samboegendom hör sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning (3 § SamboL).

Med sambors gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet. Till gemensamt bohag hör inte sådant som används uteslutande för den ena sambons bruk (6 § SamboL).

Med sambors gemensamma bostad avses fast egendom som samborna eller någon av dem äger eller innehar med tomträtt, om det finns en byggnad inom egendomen som är avsedd som sambornas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Detsamma gäller även för fast egendom som någon av er innehar med nyttjanderätt i förening, och för hyresrätt, bostadsrätt eller liknande rätt (5 § SamboL).

Sammanfattning
Det räcker med att ni anmäler er respektive flytt till skatteverket, dvs om ni båda ska flytta till nya ställen. Ska någon av er bo kvar i vad som varit ert gemensamma hem, räcker det med att den som flyttar anmäler detta till skatteverket. Det krävs inga ytterligare åtgärder från er för att ert samboförhållande ska anses ha upphört, det räcker alltså med att ni flyttar isär för att det inte längre kan vara tal om ett samboskap.

Om ingen av er begär det eller om ni avtalat om annat i ett samboavtal, så behöver en bodelning över er gemensamma samboegendom inte göras. Begär ändock någon av er detta, ska en sådan genomföras där samboegendomen fördelas mellan er.

Jag hoppas det gav svar på din fråga.

Vänligen,

Line Skaugrud Landevik
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (3020)
2021-10-23 Sambos ensamrätt till bostadsrätt vid separation
2021-10-20 Sambolagen och samboavtal
2021-10-19 Hur kan huset undantas från att bli samboegendom?
2021-10-19 Hur säkrar jag min rätt till samboegendom?

Alla besvarade frågor (96583)