Hur går jag tillväga för att stämma någon för att den skuldsatt mig?

2021-04-29 i Domstol
FRÅGA
Hejsan jag vill stämma en person och begära skadestånd ifrån denna personen . Han har förstört mitt liv och satt mig hos kronofogden och trots anmälningar sitter jag kvar med skulderna . Förlorar 2000* månadsvis. Kämpat och överklagat i flera år , utan resultat myndigheter envisas om att jag ska vara den betalningsskyldige . Nu är jag trött på att slita med skulder och kanske inte lida för något jag ej gjort . Hur går jag tillväga för att på ett framgångsrikt sätt lyckas stämma denna personen? Vill ha mina skulder avskrivna och ett jävla skadestånd, så jag kan betala av alla mina skulder och ha en ersättning för allt lidande igenom åren . Vad ska jag göra ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Du kan stämma en person genom att skicka in en stämningsansökan. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol som finns i den ort där personen som du vill stämma har sin hemvist i, enligt 10 kap 1 § RB.

Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.

-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär av personen.

-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför du anser att personen är skyldig. Du önskar skadestånd med anledning av det inträffade. Det är därför viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det. Enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen kan man få ersättning för förmögenhetsskador (alltså att du blivit av med pengar).

-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående.

-Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt namn och personens namn, adress, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.

-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och personen du stämmer för svarande.

Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?

Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Avgiften är 900 kr så länge värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021). Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.

Om du behöver juridik hjälp är du alltid välkommen till oss på Lawline.

Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.

Med vänliga hälsningar

Fawzia Hassoun
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Domstol (516)
2021-10-15 Behöver jag anlita en advokat för att stämma någon?
2021-10-13 När ska ett mål i domstol handläggas skyndsamt? Hur gör man en förtursansökan?
2021-09-28 Kan man dömas för ett annat brott än det man åtalats för?
2021-09-23 Kan man överklaga en tingsrätts dom via epost?

Alla besvarade frågor (96356)