Hur går jag tillväga för att få göra ett DNA-test och fastställa om jag är far till barnet?

2020-05-20 i Faderskap
FRÅGA
Jag vill få ta ett DNA test och få svar på om jag är far till ett barn nu. Barnet är 33 år men har fått höra att jag inte är far till barnet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som att du vill veta om du är far till ett numera vuxet barn och därför undrar hur dina möjligheter för att få göra ett DNA-test ser ut.

Det är svårt att ge dig ett klart svar eftersom jag inte har särskilt mycket information kring din, barnets och mammans situation men jag ska förklara de tänkbara möjligheterna.

Mamman var gift vid barnets födsel

Om mamman till barnet var gift med en annan man vid barnets födsel utgår man från att den mannen också är barnets far. Faderskapet fastställs automatiskt utan att man utreder om mannen verkligen är far till barnet.

(1 kap 1 § föräldrabalken - FB)

Om man misstänker att den man som fastställts som far till barnet inte är barnets far kan domstolen häva faderskapet. Det är dock bara mannen själv, domstolen eller barnet som kan väcka talan om hävande av faderskap i detta fall.

(3 kap 1-3 FB).

Om detta är situationen i ditt fall, alltså att mamman var gift med en annan man som fastställdes som barnets pappa vid födseln av barnet, kan du inte göra något självständigt för att få se om du är barnets far. Det måste alltså vara på barnets eller den andra mannens initiativ att starta en sådan process.

Mamman hade en sambo/partner

Om mamman inte var gift vid barnets födsel men sambo eller partner fastställs en pappa till barnet genom bekräftelse eller dom.

(1 kap 3 § FB).

Socialnämnden gör då en faderskapsundersökning där de med hjälp av upplysningar från mamman och eventuellt andra personer fastställer vem som är far till barnet.

(2 kap 1 § FB).

Om faderskapet är fastställt, oavsett om det är gjort genom dom eller bekräftelse är situationen densamma som ovan. Du kan alltså inte själv starta en utredning gällande om du är barnets far utan får vända dig till barnet eller mannen som är fastställd som fader för att se om de vill väcka talan.

Mamman levde utan man eller sambo/partner

Om mamman inte hade någon partner och socialnämnden inte lyckades fastställa något faderskap genom den utredning de är skyldiga att göra kan utredningen ha lagts ner.

(2 kap 7 § FB).

Om ärendet är nedlagt kan faderskapet fortfarande fastställas genom dom. Talan kan väckas av barnet själv eller socialnämnden.

(1 kap 3 § FB).

Mitt tips till dig är att ta kontakt med socialnämnden ifall det finns möjlighet att göra en ny undersökning.

Du är barnets rättsliga far

Om det är du som är barnets rättsliga far på grund av någon av ovanstående omständigheter (du var eller är gift med barnets mamma vid födseln eller du blev fastställd som far genom dom eller bekräftelse) kan du vända dig till socialnämnden för att be om hjälp med DNA-test.

(2 kap 6 § FB).

Om barnet vägrar provtagning kan du istället väcka talan om hävande av faderskap i domstolen. Detta sker i tingsrätten i den ort barnet bor.

(3 kap. 3 § FB).

Domstolen kommer då pröva om du kan anses vara pappa till barnet och kan göra detta genom en DNA-provtagning.

Sammanfattningsvis

Beroende på omständigheterna i er situation har du olika möjligheter till att få genomföra en utredning om du är far till barnet. Mitt tips till dig är att du kontaktar socialnämnden i din kommun och frågar om de kan hjälpa dig med att få göra ett faderskapstest. Du kan också prata med barnet om situationen och höra om barnet själv vill starta och genomgå en sådan undersökning.

Jag hoppas att mitt svar kan hjälpa dig. Lycka till!

Vänligen,

Maya Hempel
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (337)
2020-12-23 Har jag rätt att behålla barnet trots att pappan inte vill?
2020-12-22 Begära DNA-test vid fastställande av faderskap?
2020-12-17 Fastställande av faderskap
2020-12-02 Hur kan fadern bli fastställd som far till barnet om faderskapet ännu inte har fastställts?

Alla besvarade frågor (88409)