Hur går jag tillväga för att byta efternamn på mitt barn?

2019-04-10 i Barnrätt
FRÅGA
https://lagen.nu/2016:1013Hej, Jag är ensam mamma och vill byta mitt barns efternamn till mitt, då vi sedan hennes födelse bor tillsammans med mina föräldrar och vill ha namngemenskap i familjen. Vi reser ofta med hela familjen och har flera tilfällen fått problem vid resan när kontroller sker då man upptäcker att hon inte bär samma efternamn som vi andra och vill att jag med barnet skiljer oss från familjen och går en fördjupad kontroll med alla dom där dem ser att det jag är mamman och är ensam förmyndare. Detta är väldigt obehagligt situation då barnet är bara 3 år och vill ibland springa till mina föräldrar. Det blir jobbig och stressigt för mig att lugna ner stackaren men också koncentrera mig för att ta upp handlingar och svara på frågor.Detta påverkar negativt barnet då hon inte bahandlas som alla andra barn som passerar kontroller glada med sina familjer, och bara hon står där väntar medans alla passerar. Vill undvika liknande situationer då barnet växer och det kan framkalla mer och mer oro hos henne inte bara vid resetillfällen, men också andra områden. Vill att hon ska känna sig en del av familjen och att inget ska skilja henne från oss, att hon inte vid något tillfälle ska få höra om skiljsmässa och ensam vårdnad. Pappan finns inte i Sverige, ingen kontakt finns mellan oss pga våld. Han har umgängesrätt 1gång i veckan via telefon,barnet känner inte till honom och vägrar prata. Är detta skäligt grund till efternamnändring?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring namnbyte hittar vi i lagen om personnamn (PNL).

En person har rätt att byta efternamn till ett efternamn som någon av föräldrarna har (9 § PNL). För barn under 18 år är det vårdnadshavaren som gör ansökan om namnbyte. Det innebär att om du är vårdnadshavare för barnet så har du rätt att ansöka om byte av efternamn. Om barnet har två vårdnadshavare, dvs. om även barnets pappa är vårdnadshavare måste ni göra en gemensam ansökan (6 kap. 2 § föräldrabalken).

Om barnets pappa inte är vårdnadshavare
Om barnets pappa inte är vårdnadshavare, krävs hans skriftliga samtycke ändå för att barnet ska få byta efternamn (34 och 47 § PNL). Det innebär att om du är ensam vårdnadshavare till barnet kan du inte själv byta efternamn på barnet utan den andra förälderns samtycke.

I första hand ska du som vårdnadshavare själv vända dig till den andra föräldern för att få ett samtycke för namnbyte. Om barnets pappa inte kan eller vill lämna samtycke kan du som vårdnadshavare till barnet ansöka hos tingsrätten om en förklaring att namnbytet är förenligt med ditt barns bästa. Om barnets pappa befinner sig på okänd ort måste en domstolsprövning göras (34 och 44 § PNL). Om barnets pappa då lämnar sitt samtycke till domstolen behövs inget nytt samtycke lämnas till Skatteverket när ansökan om namnbyte görs.

Om du skulle få ett beslut från domstolen att bytet av efternamn är förenligt med ditt barns bästa så ska du lämna in en kopia av domstolens beslut när du gör ansökan om namnbyte till Skatteverket.

Om du vill läsa mer om detta kan du göra det på Skatteverkets hemsida.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Emilia Simu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1493)
2020-07-31 Vad har man för skyldigheter som umgängesförälder?
2020-07-31 Giltighet av umgängesavtal
2020-07-31 Kan man tvinga en förälder till att ha mer umgänge?
2020-07-31 Kan jag byta barnets efternamn utan den andra vårdnadshavarens samtycke?

Alla besvarade frågor (82779)