Hur går jag till väga för att ändra min sons boende?

min son vill inte längre bo hos sin far , han är 16 år. Pappa har hotat honom och han känner obehag

Vad gör man ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Det finns en rad olika åtgärder du kan vidta för att försöka lösa ditt problem. Jag utgår i alla mina förslag från att ni har delad vårdnad och bor isär då ingenting annat framgår av din fråga. 6 kapitlet Föräldrabalken (FB) blir tillämplig i detta fall om barns boende och vårdnad.

Om så är fallet så kan du som vårdnadshavare väcka talan om ändring i vårdnaden för att den ska tillfalla dig ensam enligt 6:5 FB. Om du och din sons far har möjlighet kan ni även avtala om vårdnaden enligt 6:6 FB. Har ni gemensam vårdnad har du även rätt att väcka talan om att domstol ska besluta om att ändra din sons boende, 6:14a FB.

Vid alla beslut som rör barn ska barnets bästa vara avgörande enligt 6:2a FB. Det kan inte anses vara det bästa för din son att känna obehag på grund av hot. Hänsyn kommer att tas till barnets ålder och mognad vid beslutsfattandet enligt samma paragraf, när ett barn fyllt 15 år har de inom många sociala- och familjerättsliga områden talerätt, alltså rätt att själv vara part i målet. Det synes därför vara lagstiftarens åsikt att barn över 15 i regel är mogna och därför tror jag att hans uttalanden kommer att tillmätas relativt stor vikt. Jag menar därför att det bästa du kan göra i denna situation är att väcka talan om ändring i vårdnad boende.


Här hittar du en länk till svensk domstolsväsendes hemsida där det finns mer information om hur du väcker talan om ändring i boende genom stämning.

Behöver du mer vägledning och hjälp i frågan är du välkommen att ställa en ny fråga här eller boka tid med en jurist här!


Vänligen,

Jessica KhooRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000