Hur går en bodelning till när samboförhållandet upphör?

FRÅGA
Jag är sambo sedan flera år och ska nu separera. Jag får en mindre lägenhet och kan inte ta så mycket möbler som jag önskat, men lämnar även kvar en del som jag kan ta. Till exempel så köper jag ny soffa, nya sängar till barnen, nya husgeråd. Har redan kommit upp i 10.000 kr som tär hårt på ekonomin såklart. Den andra parten behöver endast småkomplettera och kommer kanske upp i en summa på Max 1000 kr i husgeråd mm. Är jag för snäll eller hur kan det bli så orättvist?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När ett samboförhållande upphör så ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom en så kallad bodelning (8 § sambolagen). Det som utgör samboegendom är bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (3 § sambolagen). Har man som sambor till exempel köpt en soffa tillsammans i syfte att båda ska använda den, utgör detta samboegendom. Köper man däremot en soffa innan man blivit sambor, eller att man köper den själv i syfte att en själv endast ska ha användning för den är det inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Egendomen anses då som ens egna.

Bohag är till exempel:

Möbler, hushållsmaskiner och annat i hushållet som är avsett för gemensam användning (6 § sambolagen).

Alltså ska bostad och bohag som skaffats i syfte att båda samborna ska bruka den att anse som samboegendom och ska delas lika på vid en bodelning (8 § sambolagen). Egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål räknas inte som gemensam bostad och bohag (7 § sambolagen). Detta kan till exempel vara ena sambons golfklubbor eller liknande egendom som används för fritidsändamål.

Det är viktigt att ha i åtanke att sambolagen är dispositiv, man kan alltså avtala bort reglerna i den. Samborna kan därför själva bestämma hur de vill fördela sin egendom. Det som delas lika när ett samboförhållande upphör enligt sambolagen är alltså samboegendomen, dvs. bostad och bohag, som anskaffats för gemensamt bruk. Allt annat anses tillhöra den sambo som köpt egendomen i syfte att använda det själv. Sambolagen används alltså endast när samborna inte kan komma överens själva om hur de ska fördela sin egendom.

Sammanfattningsvis så får ni välja själva hur ni ska fördela er samboegendom. Kommer ni inte överens blir sambolagens regler tillämpliga och ni får då dela lika på allt sådant som ni köpt gemensamt eller i syfte att båda ska ha användning av.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2804)
2021-01-17 Är det rätt att sambo bor gratis i huset jag äger?
2021-01-17 Hur ska jag lösa ut sambon ur min bostadsrätt?
2021-01-15 Hur kan man rättvist dela upp egendom i samboavtal?
2021-01-15 Är bostaden samboegendom och hur ska värdet fördelas vid en seperation?

Alla besvarade frågor (88149)