FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/08/2020

Hur går en bodelning till?

Hej,

Hur går bofördelning till? T. Ex om min man sålde en bil en månad innan vi lämnade in skilsmässoansökan till tingsrätten räknas bilens värde med. Måste gåvobrev har 2 vittnen?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad ingår i bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom som utgångspunkt fördelas genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, dvs det som makarna äger och har och värdet utav det beräknas utifrån dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § ÄktB).

I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods vilket utgörs av allt som inte är enskild egendom (10 kap. 1 § ÄktB). Även banktillgodohavanden och pengar ingår i bodelningen såvida de inte gjorts till enskild egendom. Om pengarna för den sålda bilen finns kvar och inte är enskild egendom kommer det att ingå i bodelningen och delas mellan er. Det som finns i boet när talan om äktenskapsskillnad väcks och är giftorättsgods ska ingå i bodelningen.

Vad är kraven för giltigt gåvobrev?

För gåva av lös egendom finns inget krav på att upprätta gåvobrev. Gåva av lös egendom anses vara juridiskt bindande när den överlåtits till gåvotagaren. Därmed är det inget krav att upprätta gåvobrev för lös egendom, men det kan vara bra att göra i bevishänseende.

För gåva av fast egendom finns lagbundna formkrav. Gåvobrevet måste vara skriftligt och det ska framgå uppgifter om gåvogivare och gåvotagare, vilken fastighet/bostadsrätt som ska överlåtas, egendomens värde, en överlåtelseförklaring, eventuella villkor för gåvan samt ort, datum och signaturer. Det är inget krav att gåvobrevet bevittnas av två personer för att det ska vara giltigt, men det rekommenderas att så görs för att kunna söka lagfart hos Lantmäteriet.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000