Hur går det till vid utmätning av gemensam ägd sommarstuga?

2017-10-14 i Utmätning
FRÅGA
Hej jag undrar om det finns risk att en sommarstuga som jag äger tillsammans med min man, kan gå till utmätning hos kronofogden för att betalnig av mina skulder. Jag har lån kvar att betala till banken på min del av sommarstugan. Är det normala att man gör löneutmätning i första hand eller? Hur går det till väga om det blir utmätning av sommarstugan. Vilka kostnader avräknas för att anses att det blir pengar över för att betala skulder? Övervärde? Banken måste väl få tillbaka sitt lån? Min man har väl rätt att få sin halva vinst? Skulle vara tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga innehåller många olika frågor, jag kommer därför att svara på dina delfrågor var för sig. Frågorna rör framför allt utmätning av hus vilket reglerats främst i Utsökningsbalken (UB), jordabalken (JB) och lag om samäganderätt.

Kan sommarstugan gå till utmätning?

Det föreligger en presumtion att du äger sommarstugan om du står på lagfarten. Även om du inte stod på lagfarten kan det finnas en presumtion för att du äger stugan om det inte motbevisas. Eftersom egendomen då är din så kan den utmätas. Sommarstugan omfattas inte av någon av undantagen i Utsökningsbalken. Huset kommer att bli utmätt först och främst om skulden på huset inte blir betalt. Andra borgenärer kan också kräva att huset utmätts för den skulden de har på dig. Kronofogden kan även ta det beslutet utmätning ska ske av fast egendom. (5 kap. UB och 4 kap. 2, 3 och 24 § UB).

Löneutmätning i första hand?

Utmätning ska ske med så lite påverkan på personen som blir utmätt som möjligt. Det innebär att utmätningen vanligtvis börjar med kontanta medel, lösa medel, baktillgodohav och likande. Lön kommer därför att utmätas före fast egendom. Lönen ska alltså vanligtvis gå före utmätning av din sommarstuga (4 kap. 3 § UB).

Vad krävs för att sommarstugan ska utmätas?

Det krävs att en försäljning av sommarstugan ger ett försvarbart överskott, att det som kallas skyddsbeloppet kommer in. Hur stort skyddsbeloppet är beror på hur stora skulder du har och hur mycket huset är intecknat för. Om försäljningen inte kommer kunna gå med tillräckligt bra vinst utmäter man oftast inte huset. (4 kap. 4 § UB och 12 kap. 29 § UB).

Bankens rätt?

Jag antar att banken har pantbrevet till sommarstugan. Vilket innebär att banken har en förmånsrätt till att få sina pengar före andra som också vill ha pengar av dig. Banken kommer alltså få sina pengar först innan resterande borgenärer får sina pengar. (6 kap. 4 § JB). Det kan även vara så att lånet går över med till köparen av fastigheten. Att köparen tar överlånet och att det avräknas från köpeskillingen (övertagandeprincipen). (12 kap. 34 § UB).

Hur går försäljningen till?

Sommarstugan kommer att säljas, som huvudregel, på en offentlig auktion anordnad av kronofogden. Först kommer det ske ett bevakningssammanträde där alla som har anspråk i fastigheten framställer sina krav. Fastställandet av skyddsbeloppet kommer även ske här, efter det så sker aktionen av sommarstugan. När aktionen är klar kommer det ske en prövning av det högsta anbudet för att se om det är godtagbart. Det vill säga att de täcker skyddsbeloppet, andra kostnader och att alla andra villkor är uppfyllda. Om budet går igenom har huset blivit sålt. (12 kap. 1 § och 32 § UB).

Din makes rätt?

Det föreligger en presumtion att du och din make äger hälften var. Din make kommer ha rätt till halva värdet av försäljningen eftersom den är samägd. Din make kan om det föreligger synnerliga skäl motsätta sig en försäljning och på det sättet hindra att försäljning sker. Kravet på synnerligare skäl är väldigt högt så det krävs mycket för att få igenom det. (1 och 6 § Lag om samäganderätt och 8 kap. 8 § UB).

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Sofia Wedin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?