FrågaFAMILJERÄTTFaderskap19/05/2020

Hur går det till vid bekräftelse och fastställelse av faderskap?

Hej har en vän som precis blivit pappa enligt modern. Det jag undrar är hur lång tid brukar det ta innan man får skriva på faderskapet och behöver han ta kontakt med Socialstyrelsen för att boka tid? Hela grejen med historien verkar skum o jag undrar om han verkligen är pappa till barnet eller inte då hennes ord verkar motsäga sig självt.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bekräftelse av faderskapet

Om barnets mor är gift presumeras maken vara far till barnet, (1 kap. 1 § föräldrabalken, FB). Om barnets mor är ogift saknas dock presumtionen och då måste faderskapet fastställas med en bekräftelse eller med ett domstolsbeslut innan Skatteverket kan registrera faderskapet. Om faderskapet inte har blivit fastställt får Skatteverket inte registrera någon far till barnet, (1 kap. 3 § FB). Utredningen inleds så snart socialnämnden av Skatteverket underrättats om att ogift mor fött barn. Socialnämnden kommer att kontakta din vän och modern till barnet ett par veckor efter förlossningen, om de inte redan själva har bokat ett möte.

En faderskapsbekräftelse ska alltid vara skriftlig och måste bevittnas av två personer, vilket ordnas av socialnämnden. Eftersom barnet nyfött och därmed är under 18 år ska dessutom socialnämnden och barnets mor godkänna bekräftelsen. En faderskapsbekräftelse genom socialnämnden kan ske både före och efter barnets födelse (1 kap. 4 § FB). Socialnämnden underrättar Skatteverket när de har bekräftat ett faderskap. Skatteverket registrerar normalt faderskapet från det datum socialnämnden har godkänt bekräftelsen. Skulle socialnämnden ha godkänt faderskapet före barnets födelse registrerar Skatteverket i stället faderskapet från och med barnets födelsedatum, se Skatteverkets hemsida.

Om oklarheter finns angående faderskapet

Om det finns oklarheter om faderskapet är socialnämnden skyldig att göra en mer omfattande faderskapsutredning för att fastställa vem som är far till barnet, (2 kap. 1 § FB). Modern och den hon uppger som far till barnet är skyldig att medverka till att faderskapet kan fastställas. Om det råder osäkerhet om vem som är far till barnet kan ett faderskapstest behövas göras. Socialnämnden bör verka för att en sådan genetisk undersökning görs om din vän (som påstås vara fadern begär det, oavsett om de är gifta eller inte, (2 kap. 6 § FB).

Faderskap ska utredas inom ett år från barnets födelse

Socialnämnden ska skyndsamt utreda ärenden om faderskap och faderskapet ska vara utrett inom ett år från barnets födelse om inte särskilda skäl föranleder något annat, exempelvis om den medicinska utredningen dragit ut på tiden, (2 kap. 8 § FB).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Faderskap? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”