Hur går det till om en förälder vill ha delad vårdnad från automatisk ensam vårdnad?

2020-11-15 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag är gravid men ogift/ej sambo. Som jag har förstått innebär det att jag automatiskt kommer få ensam vårdnad om barnet. Vad händer om jag vill ha det så, men pappan vill att vi ska ha delad vårdnad?
SVAR

Hej Katarina och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Föräldrabalken (FB) 6 kap finns regler kring vårdnad, boende och umgänge. Precis som du säger så blir en kvinna som föder barn ogift/ej sambo ensam vårdnadshavare i enlighet med FB 6 kap. 3 §.

Du kommer alltså automatiskt att bli barnets vårdnadshavare och ha ensam vårdnad om barnet. Det finns dock en möjlighet för fadern att försöka få till gemensam vårdnad genom att ta frågan till domstol i enlighet med 6 kap § 5 FB. Det är då domstolen som kommer ta ställning kring vad för typ av vårdnad som är bäst för barnet. Bedömningen kretsar mycket kring barnets trygghet, att det ska skyddas från att fara illa och barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline om fler funderingar skulle uppstå!

Vänligen,

Arina Chwich Dumitrascu
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1573)
2020-11-29 Vid mål om umgänge, får rätten tala med ena parten utan att den andra parten är närvarande?
2020-11-27 Umgänge mellan förälder och barn
2020-11-25 Adoption av syskon vid fosterfamiljsplacering
2020-11-24 Vad är "barnets bästa"?

Alla besvarade frågor (86629)