Hur går det till med våra inventarier i vår lägenhet om jag eller min sambo avlider?

FRÅGA
Jag är sambo och vi har inte gemensamma barn. När någon av oss avlider hur går det med våra inventarier i vår lägenhet? Han äger det mesta kan barnen hämta hans möbler ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Sambor ärver inte varandra till skillnad från makar.
När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av samborna begär detta (8 § första stycket sambolagen). Om den ena sambon avlidit ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § andra stycket sambolagen).

Vad som utgör samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam användning om inte annat följer av 4 eller 9 § i sambolagen (3 § sambolagen).

Notera att den efterlevande sambon skyddas av den s.k. lilla prisbasbelopp, vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att vid fördelningen få ut så mycket som två gånger prisbasbeloppet (18 § andra stycket sambolagen).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,


Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2930)
2021-06-22 Samboförhållande
2021-06-21 Vad gäller vid separation för sambos när jag enbart står på 10% av bostadsrätten?
2021-06-21 Rätt till gemensam bostad efter att ena sambon flyttat ut
2021-06-20 Krävs det bevis för att visa att vi skaffade bostaden gemensamt i ett samboförhållande?

Alla besvarade frågor (93337)