Hur går det till med våra inventarier i vår lägenhet om jag eller min sambo avlider?

FRÅGA
Jag är sambo och vi har inte gemensamma barn. När någon av oss avlider hur går det med våra inventarier i vår lägenhet? Han äger det mesta kan barnen hämta hans möbler ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Sambor ärver inte varandra till skillnad från makar.
När ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning, om någon av samborna begär detta (8 § första stycket sambolagen). Om den ena sambon avlidit ska begäran om bodelning framställas senast när bouppteckningen förrättas (8 § andra stycket sambolagen).

Vad som utgör samboegendom är den gemensamma bostaden och bohaget som har förvärvats för gemensam användning om inte annat följer av 4 eller 9 § i sambolagen (3 § sambolagen).

Notera att den efterlevande sambon skyddas av den s.k. lilla prisbasbelopp, vilket innebär att den efterlevande sambon har rätt att vid fördelningen få ut så mycket som två gånger prisbasbeloppet (18 § andra stycket sambolagen).

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,


Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2686)
2020-08-12 Hur du kan undanta egendom vid ett samboförhållandes upphörande
2020-08-12 Är sparkonto samboegendom och hur delas pengarna vid försäljning av sambors bostad?
2020-08-11 Vem har rätt till huset när sambos separerar?
2020-08-11 Vad händer med lägenheten när sambos separerar?

Alla besvarade frågor (82776)