Hur går bodelning tillväga?

2016-05-09 i Bodelning
FRÅGA
Hej! Jag håller på och skilja mig och har undrar lite hur jag ska gå till väga? Min ex man ska bo kvar i vår gemensamma bostad rätt och köpa ut mig. Vi är överens om allt vad gäller pris ,tillgångar mm. Banken sa att vi borde göra en bodelning . Hur går jag till väga? Kan vi skriva ett avtal (jag och ex maken) och bara skriva under vad gör jag med avtalet? Känner mig jätte förvirrad. Måste jag anmäla nått till skatteverket?Hur går detta till ? Hur går jag till väga?Tacksam för hjälp!Med vänlig hälsning Petra
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

När två makar skiljer sig ska makarnas egendom fördelas genom bodelning, 9 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Bodelning ska förrättas när äktenskapet är upplöst, dvs när dom från tingsrätten om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft, men om någon av makarna begär det kan bodelning förrättas under tiden skilsmässan pågår och innan det finns en slutgiltig dom på skilsmässa, 9 kap 4 § ÄktB. Vid bodelning ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Egendom kan vara antingen giftorättsgods eller enskild egendom. Enskild egendom är egendom som gjorts enskild genom antingen äktenskapsförord eller tredje mans förordnande, exempelvis genom testamente. Värdet av varje makes giftorättsgods läggs därefter samman. Sedan får varje make göra avdrag för sina eventuella skulder. Därefter läggs värdet av båda makarnas giftorättsgods ihop och delas på hälften, och vardera hälft ska alltså tillfalla vardera make (11 kap. 2-3 §§).

Såhär går en bodelning till enligt lagtexten. Makar kan däremot avtala om annat eftersom det precis som i övriga avtalsförhållanden råder avtalsfrihet mellan makar. Högsta domstolen har sagt att det inte uppställs något krav på ett bodelningsavtals innehåll, det enda som krävs är att man ska kunna utläsa att det skett ett skifte mellan makarna av egendom. Det bör dock erinras att det vid bodelning krävs en skriftlig handling som båda makarna ska skriva under, 9 kap. 5 §. Du behöver mig veterligen inte anmäla något till skatteverket.

För att allt ska gå rätt till och för att dina intressen ska skyddas rekommenderar jag att ta kontakt med en familjejurist som är specialiserad på området. En sådan kommer ta väl hand om ditt ärende. I vissa fall kan även bodelningsförrättare förordnas på begäran av en make, 17 kap. 1 §.

Hoppas att Du har fått svar på dina frågor och att Du känner att du fått saker och ting mer klargjorda!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2650)
2020-10-26 Vad händer om min make går bort före mig när det endast finns särkullbarn i familjen?
2020-10-25 Hur värderas egendom vid bodelning och hur får avtalet se ut?
2020-10-25 Hur delar man tillgångarna i bodelning?
2020-10-24 ogiltigförklara bodelning i efterhand

Alla besvarade frågor (85409)