Hur går bedömningen till vid vårdnadstvister?

Jag har för ca fyra månader sedan fått ett barn tillsammans med en man jag inte har en relation med. Pappan valde att inte vara delaktig under graviditeten, men har nu börjat argumentera för att han vill ha delad vårdnad. Han har ännu inte träffat barnet.

Han menar att han kommer dra det till domstol, och min fundering är hur stor risk det är att han i detta fall faktiskt vinner, och kommer få delad vårdnad om barnet?

Jag menar att han är välkommen att vara en aktiv del av barnets/vårt liv, men vill inte att vi ska ha delad vårdnad eftersom vi inte har en relation, och i dagsläget inte samarbetar problemfritt.

Vad kan komma att ske i detta fall?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Föräldrabalken skiljer mellan två vårdnadsformer, gemensam vårdnad och ensam vårdnad. I mitt svar kommer jag att förklara vilka faktorer domstolen tar hänsyn till vid tvister om vårdnaden.

Principen om barnets bästa

Vid alla tvister om vårdnad, boende och umgänge tar domstolen hänsyn till barnets bästa. Vad som är barnets bästa avgörs i varje enskilt fall. Domstolen tittar då på barnets behov av kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. Domstolen ska också ta hänsyn till barnets vilja med hänsyn till barnets ålder och mognad (6 kap. 2 a § föräldrabalken) (FB).

Föräldrarnas förmåga att samarbeta

Vid prövningen av vårdnaden ska domstolen beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta. Gemensam vårdnad bör normalt förutsätta att föräldrarna har ett någorlunda konfliktfritt samarbete. Gemensam vårdnad ska dock inte användas för att tvinga föräldrarna att samarbeta. Domstolen får inte besluta om gemensam vårdnad, om båda föräldrarna motsätter sig det (6 kap. 5 § FB).

Det finns en dom från Högsta Domstolen (HD) som tar upp frågan om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam (NJA 2007 s. 382). Fallet handlade om två föräldrar som hade en liten flicka. Föräldrarna hade dock aldrig levt tillsammans utan bara haft en kort relation med varandra. Eftersom mamman var ogift fick hon ensam vårdnad men pappan begärde gemensam vårdnad. HD fastställde att det fanns samarbetssvårigheter mellan föräldrarna och att det inte var till barnets bästa att vårdnaden var gemensam. Mamman fick ensam vårdnad då hon tagit det huvudsakliga ansvaret för barnet sedan barnets födsel.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Tina HashemRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000