Hur går arv till om det finns en sambo?

2020-08-31 i Sambo
FRÅGA
Sambor ärver inte varandra om en dör kan då syskonen komma och kräva att få ta den dödes ägodelarpå en gång efter dödfallet.
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Regler om arv regleras i Ärvdabalken (1958:637), som förkortas ÄB, och för sambos finns det vissa regler i Sambolagen (2003:376).

Arvsrätt i Sverige
Som du säger är huvudregeln att sambos inte skall ärva av varandra i Sverige. Istället är det makar, bröstarvingar, syskon och föräldrar som ärver, vilket regleras i ÄB. Även om sambos inte har rätt till arv har de fortfarande rätt till en bodelning, om det inte finns ett samboavtal som säger att en bodelning inte skall ske (8 & 18 §§ Sambolagen). En bodelning innebär att den gemensamma egendomen, bostaden och bohaget, delas lika mellan den efterlevande sambon och dödsboet efter den avlidne sambon. På detta sätt kan sambon fortfarande få t.ex. bostaden eller bohaget genom avräkning mot annan egendom (16 § Sambolagen). Som sagt gäller dock inte detta om det har förelegat ett samboavtal som säger att reglerna i sambolagen inte skall gälla (9 § Sambolagen). Sambon har även rätt vid en bodelning att minst få ut två prisbasbelopp (ca 94 600 kr) om det finns så mycket tillgångar i bodelningen (18 § Sambolagen).

Resten av egendomen som hamnar på den avlidne sambons efter bodelningen ärver släktingar till denna. Eftersom du skriver att syskonen kräver ägodelarna kommer jag anta att den avlidne inte har några barn eller barnbarn då dessa skulle ärva före syskon (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Inte heller den avlidnes föräldrar kan vara vid livet om syskonen skall få arvet, om två föräldrar lever skall de dela på arvet och om en lever skall den ta hälften medan syskonen får dela på den andra halvan (2 kap. 2 § ÄB).

Undantag
En till sak som kan ställa till det är om sambos har skrivit testamente. Då kan de ha bestämt att de ska ärva varandra och då får syskonen inget arv.

När kan syskonen få sitt arv?
Efter att bodelningen har skett skall även en dödsboförvaltning ske, det innebär att man betalar skulder, gör en bodelning om den avlidne var sambo eller gift, lämnar ut sådant som är bestämt enligt testamente och till sist gör ett arvskifte. Det är alltså en process för syskonen att få ut arvet, de kan inte bara kräva att få den dödes ägodelar på en gång.

Sammanfattning
För att syskonen skall få ärva måste den avlidne inte ha några barn, barnbarn eller föräldrar vid liv. Därutöver skall den avlidne inte ha något testamente som gör att någon annan ärver. Om det är syskonen som skall ärva måste ändå en dödsboförvaltning ske där de i sista skedet får ut sitt arv.

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo (452)
2020-09-23 Om möjlighet att överta bostad efter avliden sambo
2020-09-14 Kan min sambos barn tvinga mig flytta från hans hus om han dör?
2020-09-09 Vem ärver min gåva, sambo eller mina barn?
2020-09-09 Har syskon till avliden sambo rätt att ärva samboegendom?

Alla besvarade frågor (84353)