FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt18/05/2022

Hur fungerar umgängesrätten?

Hej! jag och min ex skilde oss för ett år sedan och jag har ensam vårdnad om 6årigt barn som är vårt. Vi kommer båda från Grekland men bott i Sverige sedan september 2017. Jag undrar hur mycket tid har han rätt att träffa barnet varje vecka om det inte är bestämt från tingsrätt. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Rättslig reglering 

Bestämmelser om vårdnad finns i föräldrabalken (FB).

Barnets behov en god kontakt med båda föräldrarna 

Utgångspunkten för alla frågor som rör barn är barnets bästa, vilket är en princip som kommer till uttryck i 6 kap. 2 a § FB. Det innebär att barnets bästa ska beaktas vid tvister kring vårdnad, boende och umgänge. Vad som är barnets bästa beror på från fall till fall, men en faktorer som brukar beaktas är barnet behov av en god och nära kontakt med båda föräldrarna. 

Umgängesrätt 

Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den föräldern som den inte bor med. Barnets föräldrar har då ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses. Hur umgänget ser ut beslutar föräldrarna själva för att kunna hitta den lösning som passar familjesituationen bäst. Det finns ingen bestämmelse på hur ofta umgänge ska förekomma, men det kan till exempel vara varannan helg eller när barnet har lov från skolan. 

Om föräldrarna har svårt att komma överens kan tingsrätten fastställa hur umgänget mellan barnet och föräldern ska se ut, detta enligt 6 kap. 15 a § FB. 

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte finns bestämt hur mycket den andra föräldern ska få träffa barnet, men det kan till exempel vara på helger eller annan ledighet från skolan. Om ni har svårt att tillsammans hitta en lösning kan ni få ett beslut om umgänge fastställt av rätten där det framgår när barnet och den andra föräldern ska träffas. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Med vänlig hälsning,

Maja VinstenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”