Hur fungerar testamente och efterarv?

2017-12-08 i Efterarv
FRÅGA
Hej.Har en fråga.Jag är särkullbarn till min styvpappa och min biologiska mamma. Min halvsyster är bröstarvinge till båda.När min styvpappa dog 2015 så skrevs ett inbördestestamente att min mamma skulle ta över all kvarlåtenskapmed fri förfoganderätt efter honom. Det står också att "all kvarlåtenskap efter bådas vår död ska fördelas mellan våra bröstarvingar enligt lag."I dödsboet när styvpappan dog fanns två fastigheter samt värdepapper och kontanter för ca 40 miljoner.Det betyder att jag som särkullbarn, när min mamma gått bort, att jag ärver 1/4 och min halvsyster som bröstarvinge 3/4.?Nu har min mamma ingen aning om detta är fallet och hon har sagt att hon skulle vilja att vi båda får dela 50-50 var när hon går bort av det som då finns kvar.Min fråga är: kan hon skriva ett eget "testamente" om detta som upphäver 75-25 regeln så vi delar lika av kvarlåtenskapen. Är detta möjligt och var och hur gör man detta i såfall. Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Reglerna om arv återfinns i sin helhet i ärvdabalken.

Fri förfoganderätt

Att ärva något med fri förfoganderätt innebär att arvtagaren fritt får förfoga och disponera över egendomen. När du ärver något med fri förfogande rätt får du dock inte testamentera bort egendomen eller genom gåva minska arvet i väsentlig mån. Det innebär att din mamma inte får testamentera bort egendom som hon endast innehar med fri förfogande rätt, det vill säga arvet efter din styvpappa.

Vad som kommer hända

Som du säger i din fråga så innebär din avlidna styvpappas testamente att din halvsyster kommer att ärva sin far som bröstarvinge i form av efterarv. I det fall då din styvpappa och din biologiska mamma var gifta regleras denna rätt i 3 kap 2 § ärvdabalken. Om hon är sin faders enda bröstarvinge har hon rätt till hälften av sin moderns kvarlåtenskap i form av efterarv efter sin far. Denna del utgör alltså ett arv efter fadern och det är inte möjligt för din biologiska mamma att testamentera bort denna del.

Utöver efterarvet efter sin far har din halvsyster, i form av bröstarvinge till er mamma, rätt till lika stor del av hennes kvarlåtenskap efter att efterarvet fördelats som resterande bröstarvingar. Är du och din halvsyster moderns enda barn innebär det att ni har rätt till ½ var. I praktiken innebär det, likt du säger i din fråga att din halvsyster har rätt till ¾ och du har rätt till ¼.

Alternativ

Om du, din halvsyster och din biologiska mamma är överens om att du och din halvsyster ska ärva ½ var av mammans kvarlåtenskap oavsett efterarv går det att åstadkomma. Din mamma kan enligt ovan inte testamentera bort den del hon innehar med fri förfoganderätt. Hon innehar dock resterande del med full äganderätt, vilket innebär att hon fritt kan bestämma vad hon vill göra med den.

Det din mamma kan göra är att testamentera hela sin egendom till dig, vilket innebär att din halvsyster tar hälften av kvarlåtenskapen i form av efterarv och du tar andra hälften i form av arv efter mamman. Det här skulle dock innebära att din halvsyster inte får ut sin laglott, vilken hon har rätt till enligt 7 kap. 1 § ärvdabalken. Hon kan då välja att påkalla jämkning av testamentet inom sex månader efter att hon tagit del av det enligt 7 kap. 3 § ärvdabalken.

Om din halvsyster väljer att påkalla jämkning har hon rätt till sin laglott vilken utgörs av halva arvslotten, i det här fallet ¼ av din mammas egendom. I sådana fall skulle du få ¾ av din mammas egendom och din halvsyster skulle få ¼ av din mammas egendom + efterarv av sin pappa.

Hoppas att det här besvarade din fråga!

Sara Nordekvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (813)
2021-11-29 Vilka har rätt till efterarv?
2021-11-26 Efterarv till bror?
2021-11-17 Syskonbarns arvsrätt
2021-11-17 Ska arvet efter modern fördelas lika mellan tre syskon, när ett av syskonen har en annan far? Efterarvsrätt

Alla besvarade frågor (97421)