Hur fungerar sambolagen?

FRÅGA
Sambolagen, hur funkar den? Min före detta har varit i huset och tagit båda katterna och alla köksartiklar mm så jag har inget kvar kan ej laga mat här nu.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De som omfattas av sambolagen (2003:376) (SamboL) är sambor, dvs. två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll, 1 § SamboL. Lagen är aktuell då samboförhållanden har upphört, bl.a. pga. att samborna har flyttat isär.

Sambolagen är dispositiv. Vad som menas med detta är att parterna själva får välja om de ska omfattas av lagen eller inte. Det är därför tillåtet för sambor att avtala om att en eventuell bodelning antingen inte ska genomföras enligt sambolagen, eller att en bodelning inte ska göras överhuvudtaget. Detta görs genom ett samboavtal, i enlighet med 9 § SamboL. Trots att ett samboavtal skulle finnas kommer dock 22 § SamboL fortfarande att gälla. Den paragrafen reglerar vem som har rätt till den gemensamma bostaden ifall denna är hyres- eller bostadsrätt. Finns inget sådant avtal gäller sambolagens bestämmelser.

När ett samboförhållande upphör, t.ex. pga. att samborna flyttat isär, ska en bodelning göras mellan samborna om detta begärs av en av samborna. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter att förhållandet tog slut, 8 § SamboL.

Det som omfattas av en bodelning är s.k. samboegendom, vilket är den gemensamma bostaden, samt bohag. Förutsättningen är att bostaden och bohaget har förvärvats för gemensam användning, 3 § SamboL. Bohag är bl.a. hushållsmaskiner och möbler som varit avsett för det gemensamma hushållet, 6 § SamboL. Köksartiklarna är alltså samboegendom och ska därför vara med i en begärd bodelning. I bodelningen delar samborna lika på det som omfattas av bodelningen, dvs. samboegendomen.

Katterna ses inte som samboegendom. Istället är ni samägare till de, vilket betyder att samäganderättslagen (1904:48 s. 1) är den aktuella lagen. Enligt 2 § samäganderättslagen krävs det att båda samägarna samtycker till åtgärder som vidtagits angående katterna. Den andra parten har därför rätt till att inte samtycka till en viss åtgärd om det som samägs. Exempelvis att en av samägarna tar katterna utan att rådfråga den andre ägaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Catarina Edlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2550)
2020-02-22 Kan min fd sambo kräva att jag betalar tillbaka för allt han betalade under förhållandet?
2020-02-22 Ingår bilar i bodelning mellan sambor?
2020-02-18 Köpa lägenhet som kan bli samboegendom?
2020-02-17 Har min sambo rätt till min bostadsrätt?

Alla besvarade frågor (77251)