Hur fungerar röstning på stämman när det finns flera delägare i samma bostadsrätt?

Vad säger nya Bostadsrättslagen om rösträtt på stämman? Vi är medlemmar i en bostadsrättsförening med andelshus. Föreningen består av 20 lägenheter. Varje lägenhet är uppdelad i 17 andelar, vilket ger den som äger en andel tre veckors vistelse per år. 11 lägenheter är ”helägda”, ägs av en person, ett par eller en familj med vuxna barn som ej bor hemma längre. 9 lägenheter ägas av personer som äger 5 andelar eller mindre, ned till en andel. Varje andel finns som egen post på avgiftsfakturan, även om man äger 17 andelar själv. I dag enligt stadgarna, ger varje andel en röst på stämman. En helägare har i dag alltså 17 röster på stämman. Men det gäller inte med nya lagen, där ingen medlem kan ha mer än en röst. Vår fråga: Vad har medlemmen som äger en andel, i en lägenhet, för röst? En röst, likvärdig helägaren som tidigare hade 17 röster på stämman?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar hur stadgarna i den förening du talar om ska tolkas, sett till den lagändring i bostadsrättslagen som trätt i kraft gällande antalet röster per medlem eller bostadsrätt. Din fråga regleras i bostadsrättslag (1991:614) (hädanefter BRL) och lag (2018:672) om ekonomiska föreningar (hädanefter LEF).


Hur många röstberättigade kan det finnas per bostadsrätt?

Vad gäller stämman och medlemmens inflytande i en bostadsrättsförening regleras detta i 9 kap. BRL och kompletteras av LEF. Angående antalet röster på stämman är de nya reglerna väldigt tydliga. En bostadsrätt innebär en röst på stämman, se 9 kap. 14 § 1 st. 4 p. BRL, vilket bygger på principen om en medlem, en röst i 6 kap. 3 § LEF. Detta är inget som kan utökas genom stadgar. Man kan däremot i viss mån begränsa röstmöjligheten för en bostadsrättshavare när exempelvis ett garage innehas med bostadsrätt. Slutsatsen blir således att de nuvarande stadgarna står i strid med gällande lagstiftning, vilket kan vara vilseledande för medlemmar som läser stadgarna.


Hur ska delägarna rösta sett till lagstiftningen?

Det nya regelverket innebär att delägarna i en bostadsrätt tillsammans måste enas om hur deras enda röst ska utnyttjas. De måste således komma överens och tillsammans lägga en röst på det alternativ de finner lämpligast. Detta sker genom att en av delägarna utövar den gemensamma rösträtten på stämman. De olika delägarna kan alltså inte rösta olika på stämman. Kommer de inte överens får de helt enkelt avstå sin röst. En ensam ägare av en bostadsrätt kommer på samma sätt att ha en röst enligt det nya regelverket.


Skulle du ha några följdfrågor kring mitt svar är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”