Hur fungerar LVU och vad får SOC göra?

2020-09-30 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej hur funkar lvu och jag undrar får socialen trycka ner föräldrar till ett barn som är 4 månader och vi har bara träffa vårt barn 4 gånger sen gossen föddes får det verkligen gå till så här
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Får socialtjänsten göra som dem vill?

Socialtjänsten har en skyldighet att förebygga och ingripa att barn far illa (5 kap. 1 § socialtjänstlagen). Som huvudregel ska socialtjänstens insatser göras i samförstånd med barnens vårdnadshavare (1 § st. 1 lagen om vård av unga). Det finns dock undantag, som berättigar socialtjänsten att mot föräldrarnas vilja göra insatser för barnets välmående. Att tvångsvårda ett barn enligt LVU är ett av dessa undantag (1 § st. 2 lagen om vård av unga). Det är upp till socialtjänsten att bedöma vilka insatser som ska göras, efter att de har utrett vilka insatser som är bäst för barnet (1 kap. 2 § socialtjänstlagen).

Detta innebär att socialtjänsten har en långtgående rätt i hur de väljer att hantera en familjesituation. Jag förstår att det måste kännas förfärligt att du endast fått träffa ditt barn fyra gånger sedan födseln, men eftersom jag inte känner till några omständigheter i ditt fall kan jag inte bedöma huruvida socialtjänsten gjort rätt eller fel. Med hänsyn till att socialtjänsten har så pass långtgående rättigheter är det sannolikt att dem har rätten på sin sida. Du har dock alltid rätt att överklaga beslutet om tvångsvården (33 § förvaltningsprocesslag). Du har också rätt att anmäla socialtjänsten till Inspektionen får vård och omsorg, om du anser att dem har gjort fel. Mer om det kan du läsa >här<.

Hur fungerar LVU?

Det finns två situationer som aktualiserar LVU; när ett barn utsätter sin egen hälsa för risk (3 § lagen om vård av unga) eller när barnet hälsa utsätts för risk i hemmet (2 § lagen om vård av unga).

Eftersom ditt barn är nyfött utgår jag från att skälet till LVU i detta fall beror på att socialtjänsten anser att det finns en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skadas i hemmet. Saker som socialtjänsten får grunda LVU på är:

- Fysisk eller psykisk misshandel

- Otillbörligt utnyttjande (exempelvis sexuellt utnyttjande)

- Brister i omsorgen (exempelvis misskötsel av barnets hygien eller grundläggande behov som att barnet får mat. Kan också gälla att föräldrarna har missbrukar narkotika och/eller alkohol)

- Annat förhållande i hemmet (exempelvis att föräldrar ej knyter an till sitt barn).

Om socialtjänsten anser att något av ovanstående sker och att detta leder till en påtaglig risk för att barnets hälsa eller utveckling skada samt att behövlig vård inte kan ges barnet med samtycke från föräldrarna får tvångsvård ske (2 § lagen om vård av unga).

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Liv Stålhammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (631)
2021-04-17 När och varför behöver man söka om bygglov?
2021-04-16 När och varför behöver fastighetsägaren söka om bygglov?
2021-04-13 Överklagande enligt förvaltningslagen eller kommunallagen?
2021-04-11 Vad ska inkluderas vid överklagan av bygglov?

Alla besvarade frågor (91389)