Hur fungerar laglottsskyddet?

2021-05-24 i Laglott
FRÅGA
Kan jag bestämma i ett testamente vem som ska ärva efter mig? Jag har en dotter med två barn, och en bortgången son med två barn. Kan jag i ett testamente beskriva hur stor andel min dotter ska ärva, respektive hur stor andel mina fyra barnbarn ska ärva? Eller tar arvsrätten över?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du kan, i ett testamente, bestämma vem som ska ärva och vad personen ska ärva. Utgångspunkten är att man har rätt att själv förfoga över sin egendom. Det finns dock en begränsning med avseende på bröstarvingar, dvs din dotter. Som barn till den avlidne har man rätt till sin laglott. Laglotten utgör hälften av vad en person skulle få ärva om det inte hade funnits ett testamente (7 kap. 1 § ärvdabalken). Din dotter kommer med andra ord, även om ett testamente skulle ange motsatsen, att ha rätt till sin laglott. Utöver laglottsskyddet kan du själv välja hur du fördelar din förmögenhet.

Det kan även vara bra att veta att det finns formkrav som måste vara uppfyllda för att ett testamente ska vara giltigt. Testamentet ska vara skriftligt och det ska finnas två vittnen närvarande när testamentet undertecknas. Vittnena ska också underteckna. Ett vittne måste förstå att det rör sig om ett testamente men vittnen måste inte känna till testamentets innehåll (10 kap. 1 § ärvdabalken).

Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att återkomma till oss. Du kan boka tid på Lawlines hemsida (https://lawline.se/boka).

Med vänliga hälsningar

Felicia Hauzenberger
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (836)
2021-06-11 Går det att göra ett barnbarn arvslös?
2021-06-10 Förstärkt laglottsskydd gåva
2021-06-09 Kan man testamentera två olika tomter till vardera barn?
2021-06-09 När används det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ärvdabalken?

Alla besvarade frågor (93179)