FrågaPROCESSRÄTTDomstol17/11/2018

Hur fungerar klagan över grovt rättegångsfel (domvilla)?

Hej, om det vid en tingsrättsförhandling begåtts en hel del fel, som skulle ha haft avgörande betydelse på målet och dom, dvs. rättegångsfel, hur är gången då om man vill få saken prövad igen? Ska domen överklagas och åter förpassas till TR eller?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beror på!

Om det är så att överklagandetiden för Tingsrättens dom inte har gått ut så är det klart enklast att överklaga Tingsrättens dom till Hovrätten ((49:1 Rättegångsbalken (RB)). Hovrätten har en kontrollerande funktion och därför kommer de därför helt enkelt att "kontrollera" att Tingsrättens dom är riktig. Och om den inte är det så har de möjlighet att meddela ett annat domslut än Tingsrätten.

Men är det däremot så att överklagandetiden för Tingsrättens dom har gått ut, och det förekommit grovt rättegångsfel, så finns det möjlighet att klaga över domvilla. Domvilla är i princip synonymt med "grovt rättegångsfel". Det kan exempelvis röra sig om uppenbart lagstridig rättstillämpning (som i och för sig också kan vara grund för resning enligt 54:10 RB). Ansökan om domvilla görs skriftligen hos domstol, och beroende på vilken instans som meddelat domen till HovR eller HD (59:2 RB) Om det är så att domstolen finner att domvilla anses föreligga ska domen undanröjas (59:1 RB). Observera att det görs en prövning huruvida domvilla anses föreligga eller inte. Det finns starka ändamålsenliga skäl att inte undanröja domar slentrianmässigt. Men självklart ska det finnas möjlighet att undanröja domar som är materiellt oriktiga. En ansökan om domvilla innebär i princip att man säger till domstolen: "gör om, gör rätt".

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Fredrik RisingRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”