Hur fungerar godmannaskap?

FRÅGA
Hej, Jag är God man åt min syster med Downssyndrom; har varit det i flera år. Vi är inte från Sverige men har bott här länge, mer än halva vårt liv. Vi är svenska medborgare men huvudmannen kan inte prata så bra svenska och har en 5-7 årings inlärningskapacitet Jag har 3 frågor:**Om huvudmannen flyttar till en annan stad med sin mamma som tar hand om henne, måste hon ansöka om en ny God man? Eller är det OK att inte ha en God man då (mamma kan likaväl sköta ekonomin!)**Om huvudmannen flyttar tillbaka till hemlandet med sin mamma (kommer till Sverige bara på besök), behöver hon ha en God man då också? **Om huvudmannen avsäger sig rätten till sin sjukersättning, bostadstillägg och handikappersättning, behöver hon ha en God man iallafall? Jag menar att vi familjen tar hand om henne och alla hennes ekonomiska behov utan några ekonomiska hjälp från myndigheterVi vill egentligen inte ha God man men läkaren tycker att hon behöver ha det för att han inte kan sköta något själv. Ärligt talat så jag är trött på uppdraget pga. Överförmyndarnämndens handläggare som är jobbiga men jag måste fortsätta för vi inte kan släppa in främlingar i familjen enligt vår kultur.En sak till, hur länge ska jag som God man spara verifikationer och kvitton? Jag har sparat papper sen 2004! Jag har ingen plats längre. Vad säger lagen om arkivering av beslut och verifikationer?När handläggare på överförmyndarnämnden begär verifikationer, ska jag skicka en kopior på alla kvitton för hela året?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Så som jag tolkar din första fråga, undrar du om en huvudman måste ha en god man om denne flyttar till en annan stad.
Svaret på den frågan är följande;
Flyttar huvudmannen till en annan kommun så är överförmyndaren i den kommun som huvudmannen blir folkbokförd i (som är behörig att utöva tillsynen över ditt uppdrag som god man). Ställföreträdarskapet kvarstår dock vid överflyttning och all redovisning av uppdraget sker till den nya kommunen. Detta innebär att du fortsättningsvis är ställföreträdare är huvudmannen trots att denne flyttar till en annan stad.

I din andra fråga undrar du om en huvudman behöver en god man under tiden denne besöker Sverige när denne bor utomlands.
Svaret på den frågan är följande;
Om en huvudman varaktigt flyttar utomlands så upphör uppdraget. Man kan göra en ansökan om upphörande till Stockholmstingsrätt om huvudmannen flyttat innan uppdraget avslutats i hemkommunen, men såklart så kan man ansöka om upphörande även innan huvudmannen flyttat.

I din tredje fråga undrar du om en huvudman måste ha en god man om denne avsäger sig statliga ekonomiska ersättningar.
Svaret på den frågan är följande;
Det är helt frivilligt att ha en god man. En huvudmannen måste inte ha en god man, och huvudmannen måste alltid lämna sitt samtycke till att över huvud taget bli förmedlad en god man (om huvudmannens hälsa tillåter detta). Således krävs det inte att huvudmannen avsäger sig statlig ekonomisk ersättning, huvudmannen kan helt enkelt ansöka om upphörande av att ha en god man.

Du undrar även hur länge du måste spara dokument för din huvudman samt om du behöver skicka in kvitton för hela året vid begäran av verifikationer.
Svaret på den frågan är följande;
Det varierar väldigt mycket från kommun till kommun. Det finns inget lagstadgande som säger att man måste bevara dokument en viss tid. Således är det upp till Överförmyndarförvaltningen att bestämma detta, och du bör höra av dig till dem för att få svar på din fråga.

Övrig information
Du som god man kan begära entledigande av ditt uppdrag om du har tröttnat på uppdraget. Begäran om entledigande ska ske skriftligen och vara undertecknad av dig. Det finns en utformad blankett ("Begäran om entledigande") som du då kan fylla i. Observera att du är skyldig att kvarstå i ditt uppdrag tills Överförmyndarförvaltningen har förordnat en ny god man eller förvaltare för din huvudman, alternativt att uppdraget upphör genom beslut i tingsrätten. Detta gäller såklart endast om huvudmannen över huvud taget vill ha en ny god man – men det kräver att huvudmannen kan föra en sådan talan där dennes vilja framgår.Lycka till!
Med vänliga hälsningar,


Lena Famulak
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll