FrågaAVTALSRÄTTAvtal11/04/2017

Hur fungerar fullmakten min mormor givit mig efter att hon blivit dement?

Fråga angående Fullmakt (Bank).


Min Mormor har nu fått en plats på ett demensboende och lämnat över ekonomin till mig genom fullmakt (som jag haft i c:a 2 år, alltså innan hon blev dement).


Hur fungerar detta? Om hon ber mig ta ut pengar för att hon ska gå till frissan eller kanske vill ge mig eller någon släkting pengar som present vid födelsedagar etc, hur fungerar det?


Behövs kvitton för alla uttag? Vi har tex hjälpt henne att flytta och kört skytteltrafik till och från soptippen och lägenheten, om hon då vill att vi tar ut en summa pengar för förlorad arbetsinkomst, bensin etc. Är det ok att bara föra över pengar då?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om fullmakter och deras relation mellan fullmaktsgivaren, fullmäktigen och tredje man hittar du i avtalslagen, här.


Fullmaktens behörighet och befogenhet

Man brukar tala om en fullmakts inre och yttre gränser. Fullmaktens yttre gräns kallas för fullmaktens ”behörighet” och den inre gränsen kallas för fullmaktens ”befogenhet”. Alla typer av rättshandlingar (ingående av avtal, ådragande av skuld, inköp av egendom etc) som fullmäktigen företar i fullmaktsgivarens namn som faller utanför fullmaktens behörighet (dvs dess yttre gräns) är inte bindande för fullmaktsgivaren, i detta fall din mormor, se AvtL 10 §.

Fullmaktens behörighet framgår oftast av den skriftliga fullmakt (eller annat fysiskt bevis på fullmakten) som fullmaktsgivaren givit fullmäktigen. Jag utgår därför från att att din mormor utfärdat något sådant fysiskt bevis på din fullmakt.

Fullmaktens befogenhet är de instruktioner som fullmaktsgivaren inofficiellt ger fullmäktigen.

Om fullmaktsgivaren har utfärdat en skriftlig fullmakt om att köpa en fåtölj och sedan muntligen instruerar fullmäktigen att den får kosta högst 20.000 kr så utgör den muntliga instruktionen befogenheten, medan fullmaktens behörighet är att köpa en fåtölj. Om fullmäktigen handlar en fåtölj för 25.000 så har hen handlat utanför sin befogenhet, men inom sin behörighet.
Om försäljaren visste om eller på något sätt borde ha vetat om att fullmäktigen inte fick handla en fåtölj för över 20.000 kr så är köpet inte bindande för fullmaktsgivaren och hen kan få köpet att återgå. Annars är fullmaktsgivaren bunden vid köpet, se AvtL 11 §.

Varför är detta viktigt? Jo, eftersom du skriver att din mormors fullmakt omfattar hennes ekonomi. Det är ett väldigt brett fullmaktsområde, vilket gör att det mesta som innebär befattning med din mormors tillgångar troligtvis faller inom fullmaktens yttre gräns och därför är bindande för din mormor.

Detta placerar din mormor i en väldigt sårbar position. Det finns många fall där en äldre dement person i ett ”svagt ögonblick” eller genom påtryckningar utfärdat fullmakter till fel sorters personer som sedan missbrukat förtroendet och skadat fullmaktsgivarens ekonomi. Det är därför en väldigt ansvarsfull uppgift du fått och vanligt är att dessa fullmakter anförtros åt någon släkting eller annan närstående.

Är fullmakten fortfarande giltig?

Rättsläget är lite oklart när det kommer till fullmakters giltighet efter att personen blivit dement. Den centrala frågan i dessa sammanhang är ifall fullmaktsgivaren har s.k rättshandlingsförmåga (det innebär att personen är kapabel att företa rättshandlingar). Utgångspunkten är att alla människor har rättshandlingsförmåga, men det finns undantag i form av omyndighet, psykiska störningar och demens etc. Man har ansett att dessa personer helt eller delvis är inkapabla att förstå innebörden av de rättshandlingar som de företar, att man exempelvis inte förstår vad det innebär att skuldsätta sig eller vad det innebär att vara juridiskt bunden vid ett avtal. Då anses man ha en bristande rättshandlingsförmåga och dessa personer företräds då ofta av förmyndare, förvaltare, och fullmäktiga vid rättshandlingar och andra ekonomiska angelägenheter.

Din mormor var inte dement när hon utfärdade fullmakten och hade således en full rättshandlingsförmåga. Därför fanns det troligtvis inga problem med giltigheten vid fullmaktens utfärdande. Frågan blir här om fullmakten fortfarande är giltig nu när hon blivit dement. Det mesta talar för det. När jag läser din fråga tycker jag inte att det framgår att det är tal om något missbruk av fullmakten utan utgifterna verkar täcka vanliga kostnader såsom frisörbesök, presenter till släktingar o.d. Det verkar därför som att fullmakten används på ett ansvarsfullt sätt och fyller sitt syfte, dvs hjälper din mormor att administrera sina tillgångar. En ogiltigförklaring av fullmakten skulle troligtvis leda till mer olägenheter än nytta.

Behöver du kvitton på uttag och överföringar?

Kort sagt: nej, det behövs inte. Det finns ingen myndighet eller dylikt som övervakar fullmaktsinnehavare och dess verksamhet, utan detta område är civilrättsligt och hör till avtalsrätten. Det är upp till avtalsparterna att sätta upp villkoren för hur rättsförhållandet dem emellan ska se ut. Till skillnad från gode män och förvaltare så finns det alltså ingen redovisningsskyldighet vid en fullmaktsrelation, om inte fullmaktsgivaren och fullmäktigen själva kommit överens om detta.

Undantaget här skulle vara om fullmakten missbrukas till den grad att det rör sig om brottslig verksamhet. I det fallet kan givetvis polisen kräva att få se kvitton.


Om din mormor ber dig att föra över pengar till dig själv som ersättning för bensinkostnader och förlorad arbetsinkomst så ser jag inga problem med det, eftersom det faller inom fullmaktens behörighet och befogenhet.

Återigen vill jag bara understryka att det är ett väldigt ansvarsfullt uppdrag och att man som närstående bör ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. I takt med att hennes grad av demens ökar kommer troligtvis hennes insikt i hur hennes ekonomiska förhållanden ser ut att försämras och ditt ansvar som fullmäktig, men framför allt som barnbarn, kommer eventuellt att ställa vissa krav på ditt agerande.


Sammanfattning

Så länge du håller dig till ekonomiska angelägenheter och följer din mormors instruktioner vad gäller uttag av pengar så borde det inte vara några problem. Detta gäller även när din mormor ber dig genomföra överföringar till dig själv. Om du vill vara säker på att det inte fattas några misstankar om att du missbrukar din ställning kan du ha ett vittne närvarande när du genomför överföringar. Detta är inget lagligt krav, utan enbart en rekommendation, då ett vittne kan styrka att saker och ting gått rätt till etc. Det är också i samband med detta en bra idé att du faktiskt tar ut kvitton eller skriver ut kontoutdrag från din mormors konto. Detta är som sagt inget krav för giltigheten av fullmakten, utan enbart en rekommendation från min sida för att kunna påvisa att du sköter ditt uppdrag.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga.

Om det uppstått några andra funderingar så går det bra att lämna en kommentar nedan eller att ställa en ny fråga!

Lucas CyrénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”