Hur fungerar förtida arv?

2019-10-29 i Förskott på arv
FRÅGA
HejVi är 2 döttrar och våra föräldrar vill sälja sommarstugan till ena dottern för en sumbolisk summa. Räknas det som förtida arv? Påverkas laglotten? Den andra tänke dom ge en gåva på 200000kr istället.Så det inte kan bli så att den dotter som köpt huset måste bet den andra sen?När föräldrarna dött?.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB).

För att åstadkomma rättvisa mellan arvingarna finns vissa regler om förskott på arv (6 kap. 1 § ÄB). Bestämmelsen skiljer mellan bröstarvingar (barn) och andra arvingar. Vid gåvor till bröstarvingar utgår lagen från att en gåva är ett förskott på arv. Om en gåva överlämnas utan några särskilda villkor, följer det alltså direkt av lagen att gåvan ska avräknas som förskott på arv vid arvskiftet. Gåvogivaren har dock möjlighet att föreskriva att gåvan inte ska vara ett förskott.

När era föräldrar har gått bort kommer gåvans (eller gåvornas) värde (beräknat vid gåvotillfället) läggas till kvarlåtenskapen (6 kap. 4-5 §§ ÄB) för att sedan beräkna hela kvarlåtenskapen. Enligt 6 kap. 5 § ÄB ska, om förskottet inte helt kan räknas av, avräkning ske för det som går att räkna av.

Det är svårt att besvara din fråga utan alla omständigheter. Beroende på vad som återstår i kvarlåtenskapen kan utgången se lite annorlunda ut. Det beror också på hur mycket sommarstugan är värd. Om sommarstugan är värd ungefär den summan som du nämner (200 000 kr) borde det inte vara några konstigheter alls. Hela kvarlåtenskapen kommer räknas ut tillsammans med båda gåvorna, som sedan kommer dras av från vardera arvslott. Ett exempel:

Kvarlåtenskapen uppgår till 1 000 000 kr. Föräldrarna har gett er varsin gåva värd 200 000 kr.

Behållningen uppgår då till 1 000 000 + 200 000 + 200 000 = 1 400 000 kr

Behållningen delas mellan er, så att ni får 700 000 kr var, men eftersom ni båda har fått en gåva värd 200 000 kr sedan tidigare dras det av och ni får slutligen 500 000 kr var. Skulle till exempel din gåva vara värd 300 000 kr istället, dras 300 000 kr av från ditt arv och du får 400 000 kr medan din syster får 500 000 kr.

Om förskottet inte går att räkna av i sin helhet (överstiger värdet i boet) räknar man av det som går att räkna av (6 kap. 5 § ÄB). Någon återbäringsskyldighet finns inte för den som har fått en gåva som är mer värd än själva arvslotten. Den personen kommer dock inte få något mer, utan det som finns i boet går till det syskonet som inte har fått något tidigare.

Det beror alltså på det olika omständigheterna, men den dottern som har köpt huset kommer inte att behöva betala tillbaka något sen.

Hoppas att det var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Lindeborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1123)
2020-08-03 Kan jag få ut mitt arv i förskott?
2020-08-01 Vad gäller vid förskott på arv? Kan mina släktingar kräva pengar för en gåva jag mottagit?
2020-07-31 Förskott på arv och vilket värde på gåvan ska användas?
2020-07-29 Vad utgör förskott på arv?

Alla besvarade frågor (82629)