FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt29/07/2018

Hur fungerar föräldraledighet, vårdnad och umgänge av barn vid separation av ett samboförhållande?

Hej! Jag och min sambo ska separera vi har en liten son tillsammans på 10 veckor. Hur blir det med föräldraledigheten, jag ammar och planerar att göra det i 1 år. Hur fungerar det med vårdnaden av vårt barn? Kommer jag att få ensam vårdnad då? Han kommer att bo med mig eftersom jag ammar men vilken rätt har Franks pappa till umgänge? Vilka skyldigheter har jag mot pappan och pappan gentemot mig?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i föräldraledighetslagen och föräldrabalken (FB).

Vårdnad

Eftersom ni inte är gifta är du ensam vårdnadshavare av ert barn (FB 6 kap. 3 § första stycket). Detta är om ni inte tidigare ansökt om gemensam vårdnad hos rätten eller om ni fått gemensam vårdnad genom registrering hos skatteverket (FB 6 kap. 4 §).

Är det så att du är ensam vårdnadshavare kan din sambo ansöka om att rätten ska besluta om ändring i vårdnaden (FB 6 kap. 5 § första stycket). Rätten undersöker då bland annat eran förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet, men rätten får inte besluta om gemensam vårdnad om någon av er motsätter sig detta (FB 6 kap. 5 § andra stycket). Om ni har gemensam vårdnad i nuläget kan någon av er också ansöka om ensam vårdnad (FB 6 kap. 5 § första stycket).

Barnets bästa är avgörande för beslut om vårdnad. Här är det särskilt viktigt om det finns någon risk för om barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller om det finns risk för att barnet olovligen förs bort eller annars kan fara illa. Vid bedömningen av barnets bästa är det också viktigt att beakta barnets behöv av en god och nära kontakt med båda föräldrarna (FB 6 kap. 2 a §).

Umgänge

Ert barn har rätt till umgänge med sin pappa då han inte kommer att bo tillsammans med barnet. Detta umgänge kan ske genom att de träffas eller någon annan form av kontakt. Ni har ett gemensamt ansvar för att umgänget så långt som möjligt tillgodoses (FB 6 kap. 15 § första och andra stycket).

Barnets bästa är också avgörande för umgänget (FB 6 kap. 2 a §).

Vilka andra skyldigheter finns?

Ni båda har en underhållsskyldighet gentemot ert barn utifrån barnets behov och eran samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 § första stycket). Eftersom barnet kommer bo hos dig fullgör du din underhållsskyldighet på det sättet. Har inte barnets far vårdnaden av barnet och inte heller bor tillsammans med barnet, eller om ni har gemensam vårdnad men barnet bor inte varaktigt med honom, fullgör barnets pappa sin underhållskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet (FB 7 kap. 2 §).

Föräldraledighet

Det finns fem olika former av föräldraledighet för arbetstagare (se föräldraledighetslagen 3 §). I mitt svar kommer jag endast nämna hel ledighet, men för samtliga former hänvisar jag dig till bestämmelsen jag precis länkat till.

Som förälder har du rätt till hel ledighet för vård av barn till dess att ert barn är 18 månader (föräldraledighetslagen 5 §).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik ÅkessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000