FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv07/06/2019

Hur fungerar ett efterarv?

Hej!

Min mor avled för många år sedan och hennes kvarlåtenskap tillföll min far. När min far dör, finns det specificerat vad som skall tillfalla mig och min bror efter vår mor eller är hennes kvarlåtenskap inbakad i fars kvarlåtenskap?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en gift person avlider tillfaller kvarlåtenskapen den efterlevande maken om det endast finns gemensamma barn (3 kap. 1 § ÄB).

Den första avlidnas kvarlåtenskap läggs samman med den efterlevande makens förmögenhet för att räkna ut en kvotdel av hur stor del av den efterlevande makens förmögenhet som utgörs av arvet från den först avlidna maken.

När den efterlevande maken sedan avlider ska motsvarande kvotdel från den först avlidna makens arv delas ut till dennes arvingar innan kvarlåtenskapen av den efterlevande maken fördelas till dennes arvingar.

När min far dör, finns det specificerat vad som skall tillfalla mig och min bror efter vår mor eller är hennes kvarlåtenskap inbakad i fars kvarlåtenskap?

Som utgångspunkt ska ni få arvet från er mor först innan arvet från er far delas ut. Er mors kvarlåtenskap är alltså inte "inbakad" i er fars kvarlåtenskap. Man räknar ut en kvotdel och ser hur stor del av er fars förmögenhet som utgörs av arvet från er mor. Motsvarande kvotdel ska ni få ut som arv från er mor när er far avlider, sedan kan resterande av er fars kvarlåtenskap delas ut till arvingarna.

Detta torde inte bli något problem om det endast finns gemensamma barn och om det inte finns något testamente. Då ärver ni som gemensamma barn hälften av båda era föräldrar och skulle i praktiken då kunna få hälften var av allt er far har när han avlider. I övriga fall så finns en "reserverad" del från er mor som ska tillfalla er som efterarv innan er fars kvarlåtenskap fördelas.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Skriv gärna en till fråga om du undrar något mer.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?