FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTEfterarv10/12/2018

Hur fungerar efterkrav?

Jag är gift med en man som har fyra barn frå tidigare äktenskap . Jag har inga egna och vi har inga gemensamma . Jag vet att han ärver mig , men hur blir det med mig? Ärver jag inget efter honom ? Har hans barn rätt till hälften som vi äger tillsammans? Tacksam för en "konkret " exempel med cifror. Jag förstör inte vad menas med att "bröstarvingar ärver helvten av typ pappas arvslöt " eller helvten av värdet av kvårlåtenskåp.

Mvh Maria

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB).

Jag tänkte börja med att förklara termerna som du undrade över och sedan ta ett exempel med siffror.

Den avlidnes barn är bröstarvingar (2 kap 1 § ÄB). Detta ger dem viss särskilda rättigheter, en av dessa är deras rätt till laglott (7 kap 1 § ÄB). När någon avlider görs en bodelning om den avlidne var gift (där all parets egendom fördelas mellan dem), när bodelningen är gjort kan man konstatera vilken egendom som är den avlidnes. All den avlidnes egendom samlas i vad som kallas ett dödsbo. Alla tillgångarna i dödsboet ska sedan fördelas mellan arvingarna. Här kommer bröstarvingarnas laglott in. Det innebär att hälften av alla tillgångar som finns i dödsboet läggs åt sidan och ska fördelas jämnt mellan bröstarvingarna. Om personen som avlidit varit gift finns det två typer av bröstarvingar. Gemensamma barn och barn till endast den avlidne, även kallat särkullsbarn. Särkullsbarnen har rätt att få ut sin laglott så fort deras förälder avlider. De gemensamma barnen måste dock vänta eftersom den efterlevande maken ärver allt övrigt med vad som kalla fri förfoganderätt (3 kap 1 § ÄB). Det innebär att den efterlevande maken får göra vad vederbörande vill med arvet medan denne lever, men när den dör ärver den förste makens arvingar, där ibland de gemensamma barnen.

I ditt fall innebär detta att ni ska först göra en bodelning för att konstatera hur mycket tillgångar som var och en har. Sedan ska din mans barn från det tidigare äktenskapet ska ärva hälften av hans tillgångar. Den resterande biten ärver du med fri förfogande rätt, vilket innebär att du kan göra vad du vill med tillgångarna men när du avlider är det din mans arvingar som ärver vad som är kvar.

I mitt exempel utgår jag från att din man avlider först.

Först ska en bodelning göras. Där konstateras alla era tillgångar som fördelas sedan enligt reglerna i Äktenskapsbalken. Anta att ni efter bodelningen har 80 var, dvs din mans dödsbo kommer att ha värdet 80. Hälften av detta ska hans barn dela på dvs 80/2 = 40. Detta ska sedan delas jämnt mellan barnen dvs 40/4=10 vart barn får 10. Kvarvarande 40 ärver du, men när du sedan avlider ska din mans barn ärva motsvarande andel av dina tillgångar. I detta exemplet blir det 1/3 eftersom du hade 80 från bodelning får ytterligare 40 genom arvet. (80 + 40 = 120 och 40/120 = 1/3, din mans barn ärver alltså 1/3 av dina tillgångar). Resterande 2/3 av dina tillgångar ärver dina arvingar.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?