Hur fungerar efterarvsrätt för särkullbarn?

Vi är tre systrar,med samma mamma,den minsta systerns pappa avled för 9 år sedan,dom var gifta. Nu har vår mamma avlidit.Dom hade en bostadsrätt som nu är såld för 3 miljoner. Vid bouppteckningen för 9 år sedan var lägenheten värd 1,8 miljoner. Kan man nu vid arvskiftet hävda att minsta systern som dom hade gemensamt. Ska ha 50 procent av 1,8 miljoner(hennes pappas del? Och resten av värdeökningen delar vi lika i tre delar.Efter vår mamma som vi har gemensamt alla tre systrar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Som jag förstår det har varken din minsta systers pappa eller er gemensamma mamma upprättat något testamente eller äktenskapsförord vilket innebär att all egendom är s.k. giftorättsgods. Jag utgår också ifrån att er gemensamma mamma inte har gift om sig sedan din minsta systers pappa avled. I mitt svar kommer jag att börja med att förklara ett centralt begrepp i frågan och sedan gå vidare med hur arvet kommer att fördelas. Slutligen kommer jag även att översiktligt gå igenom några undantag som eventuellt skulle kunna bli tillämpliga.


Bestämmelser om arv finns i ärvdabalken (ÄB) och det är den som jag huvudsakligen kommer att hänvisa till.


Vad är "efterarvsrätt"?

Ett centralt begrepp i fall som dessa då den först avlidna maken efterlämnar sig ett särkullbarn är efterarv. Jag ska försöka ge en kort förklaring utan att gå in på djupet om begreppet.


Enligt lagen är bröstarvingar (barn) de som står först i turordningen när det gäller arv (2 kap 1 § ÄB). Men om den avlidne maken efterlämnar sig en efterlevande make ska istället kvarlåtenskapen gå till den efterlevande maken fram tills att denne också avlidit. Det finns dock en möjlighet för särkullbarn till den först avlidne maken att få ut sitt arv från den avlidne direkt. Alltså kunde din minsta syster fått ut sitt arv redan vid hennes pappas död (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det verkar dock som om hon valt att avstå från denna möjlighet. Eftersom din minsta syster avstått från möjligheten att få ut sitt arv vid hennes pappas död har hon då efterarvsrätt (3 kap. 9 § ÄB).


Vad innebär det att din halvsyster har efterarvsrätt?

Efterarvsrätten innebär att hälften av boet då er gemensamma mammas avlider ska tillfalla den först avlidne makens arvingar. I detta fall alltså din minsta syster. Det innebär att din minsta syster kommer få ta del av värdeökningen från 1.8 miljoner kronor till 3 miljoner kronor (3 kap. 2 § ÄB)


För att förklara anledningen till detta så enkelt som möjligt har lagstiftaren valt att göra såhär eftersom din syster inte själv har kunnat förvalta pengarna. Om hon inte skulle få ta del av värdeökningen hade saker som inflation och stigande bostadspriser varit till mycket stor nackdel för henne.


Hur blir arvet?


Enligt huvudregeln kommer alltså din minsta syster att få 1.5 miljoner kronor från bostadsrätten. Detta motsvarar den hälft som hon ärver från sin pappa. Den andra hälften på 1.5 miljoner kronor är det som din mammas arvingar (du och dina systrar) får dela på. Ni kommer alltså få 500 000 vardera.


Detta ger en slutlig arvsfördelning (om man endast räknar med bostadsrätten) som sådan att din minsta syster får 2 miljoner kronor och du och din andra syster får 500 000 kronor.


Finns det några undantag?

Som jag sa ovan är detta huvudregeln vid efterarv, men det finns några undantag. Exempelvis om anledningen till värdeökningen på bostadsrätten är på grund av investeringar (renoveringar etc.) som din mamma gjort med pengar som hon fått genom gåva, arv, testamente eller arbete. Detta kallas för "förkovran". Det ska dock vara mycket tydligt att anledningen till värdeökningen är din mammas förtjänst och av vad som framgår av frågan verkar det inte vara fallet (3 kap. 4 § ÄB).


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!


Om du önskar mer rådgivning kring förkovran eller annat är du välkommen att ta kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.


Du kan boka tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för mer information.


Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:


Telefon: 08-533 300 04


Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Filip KarlssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Efterarv? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”