Hur fungerar efterarv?

2021-02-10 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Min morfar gick bort i höstas och min mormor vill nu skriva ett testamente för sina pengar. Som vi har förstått det kan hon bara testamentera "sina" pengar och inte dom pengar som min morfar hade när han dog, Stämmer det? Det min mormor undrar över är hur stor del av sina pengar hon har rätt att testamentera till vem hon vill? Hon har på ena sidan en dotter som ska ärva och på andra sidan 2 barnbarn som ska ärva, då deras mamma som skulle varit arvtagare tidigare har gått bort. Det vi har läst oss till är att 25% ska gå till den dottern och 25% ska till de två barnbarnen. De resterande 50 % får hon testamentera till någon annan, stämmer de? Om inte hur ser fördelningen ut? Hur stor del får hon testamentera bort?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan min mormor bara testamentera bort "sina" pengar eller även det min morfar hade när han dog?

Det som du skriver i din fråga stämmer. Din mormor har rätt att testamentera bort sin egendom, men inte det som din morfar hade när han avled. Det beror på att om den avlidne inte upprättat något testamente kommer den efterlevande maken att ärva den först avlidna makens egendom med fri förfoganderätt om makarna endast har gemensamma barn. Det betyder att din mormor i det här fallet ärvt din morfars egendom med fri förfoganderätt för att de var gifta när han avled. När din mormor sen avlider ska din morfars legala arvingar (troligen bröstarvingar i form av barn eller barnbarn) ärva hans kvarlåtenskap i form av ett efterarv. Din morfars arvingar får alltså ut sitt arv efter honom först när även din mormor avlidit.´(3 kap. 1-2 § ÄB).

Hur mycket av sin egen egendom kan min mormor testamentera bort?

När din mormor avlider kommer först efterarvet från din morfar att delas ut till hans legala arvingar. Det som sedan återstår är din mormors egna kvarlåtenskap och det som hon har möjlighet att testamentera över.

Testamente är en möjlighet att själv bestämma över till vem och på vilket sätt ens kvarlåtenskap ska fördelas. När man har bröstarvingar (barn och deras avkomlingar) finns det dock begränsningar i testationsfriheten. En bröstarvinge har alltid rätt att få ut minst sin laglott i arv vilket motsvarar hälften av vad de skulle erhållit enligt lag (7 kap. 1 § ÄB).

Eftersom din mormor har två barn skulle hennes kvarlåtenskap enligt lag som utgångspunkt fördelats i två lika stora andelar på barnen, dvs 50 % vardera. Eftersom det ena barnet avlidit skulle dennes barn få dela på sin förälders lott. Genom testamente kan man begränsa bröstarvingarnas arv till endast laglotten, dvs hälften av vad de skulle ärvt enligt lag. 50 % av din mormors egendom är alltså förbehållet till hennes bröstarvingar (25 % till barnet och 12,5 % vardera till barnbarnen vars förälder är avliden), och 50 % av egendomen är hon fri att testamentera på det sätt hon önskar.

Sammanfattningsvis kan din mormor alltså testamentera bort totalt 50 % av sin egna egendom medan 50 % är förbehållet till hennes bröstarvingar.

Vad ska man tänka på när man skriver testamente?

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att man följer de formkrav som lagen ställer upp. Ett testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testatorn samt av två samtidigt närvarande vittne (10 kap. 1 § ÄB). Följs inte formkraven kan testamentet ogiltigförklaras (13 kap. 1 § och 14 kap. 5 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?