Hur fungerar efterarv?

2020-01-27 i Efterarv
FRÅGA
Hej! Har en fråga om efterarvingar. Min make har avlidit. Vi har inga barn. Vi har äktenskapsförord. Vi äger ett hus. Min mans föräldrar är i livet. Vad jag förstår blir de sk efterarvingar.Ärver jag automatiskt min make med full äganderätt eller enbart med förfoganderätt?Kan jag sälja huset utan att efterarvingarna har något att säga till om i frågan?Bestäms deras andel av hur stort arvet var vid bouppteckningen? Dvs måste jag spara undan en del pengar som de har rätt till om jag avlider före dem?Med vänlig hälsningFundersam änka
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB). Precis som du anger, blir din makes föräldrar efterarvingar. Nedan redogör jag dels för arvet efter din make, dels för efterarv.

Vad händer om ens make avlider?

Om den avlidne efterlämnar en make, upplöses äktenskapet och bodelning ska förrättas innan arvsskifte kan ske (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken + 23 kap. 1 § ÄB). Vid en bodelning ska det sammanlagda nettovärdet av makarnas giftorättsgods delas lika mellan efterlevande make och dödsboet. Efterlevande make tillskiftas genom bodelningen "sin" egendom med full äganderätt. Den egendom som den avlidne tilldelas genom bodelningen, samt dennes eventuella enskilda egendom, är det som ska fördelas och som räknas som kvarlåtenskap.

Efterlevande makes rätt till arv går därefter före alla arvingars rätt till arv (3 kap. 1 § ÄB).

Vad innebär efterarv och fri förfoganderätt?

Första och andra arvsklassen i den legala arvsordningen får stå till sidan för efterlevande make och har istället rätt till efterarv när den efterlevande maken avlider (3 kap. 2 § ÄB). Efterarv är kort sagt när någon får vänta på sitt arv till den sist avlidne maken avlider.

Efterlevande make ärver den avlidne makes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Mottagaren kan därmed fritt disponera egendomen, med undantag för att råda över den genom testamente, eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot arvingar som har rätt till efterarv, till exempel ge bort en väldigt stor gåva (3 kap. 2 § ÄB, 3 kap. 3 § ÄB).

Hur stort är ett efterarv?

Rätten till efterarv är rätten till en kvotdel. Man tar den avlidne makens kvarlåtenskap som tillföll efterlevande make i relation till efterlevande makens totala förmögenhetsmassa vid makens död.

Exempel: Per dör och efterlämnar 100 000 i kvarlåtenskap som tillfaller hustrun Lisa. Lisa har då sammanlagt 200 000 kronor i förmögenhetsmassa. 100 000 / 200 000 ger en kvotdel om 1/2. När Lisa avlider har hon en kvarlåtenskap om 160 000 kronor. Man tar då samma kvotdel och delar med den senare avlidna makens totala förmögenhetsmassa. I det här fallet innebär det 1/2 av 160 000 kronor = 80 000 kronor i efterarv. Efterarvet ska fördelas innan arvet efter Lisa.

Sammanfattningsvis

Du tilldelas hälften av ert giftorättsgods genom en bodelning. Den egendomen innehar du med full äganderätt. Det som du ärver av din make innehar du med fri förfoganderätt eftersom hans föräldrar har rätt till efterarv. Att du ärver med fri förfoganderätt innebär inte att du måste behålla all egendom, utan du får lov att spendera pengar och sälja egendom utan deras samtycke. De enda inskränkningarna är förfogande genom testamente och gåva utan tillbörlig hänsyn till din makes föräldrar. Deras rätt till efterarv är en rätt till en kvotdel som motsvarar din makes kvarlåtenskap som tillföll dig, i relation till din totala förmögenhetsmassa vid din makens död.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Felicia Fredin
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (709)
2020-09-21 Efterlevande makes arvsrätt och bröstarvingars efterarvsrätt
2020-09-21 Har jag rätt till efterarv när min mammas efterlevande make avlider?
2020-09-20 Vem får efterarvsrätt?
2020-09-18 Kan vi ärva vår styvfar?

Alla besvarade frågor (84261)