Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Hej

Ställde en fråga förut där du svarade följande:

Om man vill ärva sin sambo gäller istället att man måste upprätta ett testamente. Där kan man styra att man t.ex. vill att bostaden ska ärvas av sambon. Däremot kan testamentet inskränkas av ert framtida barns rätt till laglott. Laglotten innebär att man som barn har rätt till en viss del av arvet oavsett vad testamentet säger, det handlar om 50% av hälften av arvet. Om bostaden då "tar" för stort utrymme av arvet kan man hamna i en situation där barnet lagligt kan kräva sin del.

- Om någon av oss avlider, ärver automatiskt barnet 50% av den avlidnes egendom om vi inte är gifta eller är det en "god man" som bestämmer vad som ska hända med egendomen?

Egendomen i detta fallet är en villa med ett lån.

Ärver barnet isf hälften av villans värde minus lån eller får den kvarlevande hela lånet minus hälften av villans värde?

Lawline svarar

Hej igen!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du har två följdfrågor, bestämmer barnet eller någon annan över egendomen som hen ärver, och ärver man även lånet på fastigheten.

Här aktualiseras både ärvdabalken (ÄB) och föräldrabalken (FB)

Vi börjar med vad som händer om barnet är under 18 när hen ärver.

Eftersom du och din sambo inte är gifta så har inte den efterlevande maken rätt att med fri förfoganderätt förfoga över kvarlåtenskapen (3 kap. 1§ ÄB). Istället är det i första hand era barn som ärver allt (2 kap. 1 § ÄB). Däremot är huvudregeln att om man är omyndig, dvs. under 18 år, får man inte råda över sin egendom än vad som gäller enligt lagen eller enligt villkor vid förvärv genom exempelvis testamente (9 kap 1 § FB). Om man har gemensam vårdnad över barnen/et är båda förmyndare för barnet (10 kap. 2 § första stycket FB). Om den enda vårdnadshavaren avlider blir den efterlevande vårdnadshavaren ensam förmyndare för barnet (10 kap. 2 § andra stycket FB). Den kvarvarande föräldern ska då alltså förvalta barnets arv och tillgångar (12 kap. 1 § FB). I de fall att båda vårdnadshavarna avlidit så anordnar rätten en förmyndare till barnet (10 kap. 5 § FB).

Vad man får eller inte får göra som förmyndare regleras också i föräldrabalken, men lite generellt kan man säga att det för förmyndare handlar om att man ska förvalta egendom och tillgångar och företräda den omyndiga i frågor som rör dessa. Förvaltningen ska göras utifrån vad som är bäst för den omyndige (12 kap. 3 § FB).

Om man inte vill att den andra vårdnadshavaren ska ha tillgång till barnets arv kan man upprätta ett testamente där du villkorar rätten till egendomen med särskild överförmyndarkontroll (13 kap. 2 § andra stycket FB). Om värdet på tillgångarna och egendomen är värd mer än 8 prisbasbelopp kommer en överförmyndare att kontrollera tillgångarna, man kan t.ex. inte ta ut pengar eller sälja tillgångar utan överförmyndarens samtycke.

Ett prisbasbelopp är ett belopp man använder för att kunna bestämma ersättningar så att de inte minskas av inflation och liknande. Beloppet höjs årligen, i år 2020 motsvarar det 47 300kr, vilket innebär att idag behöver barnets arv och tillgångar ha ett högre värde än 378 400 kr för att överförmyndaren ska kopplas in automatiskt.

Så hur blir det med lånet?

Huvudregeln enligt svensk rätt är att man inte ärver några skulder. Reglerna för skulder efter en avliden regleras i 21 kapitlet ärvdabalken. När en person avlider bildas ett dödsbo, vilket är en självständig juridisk person. I dödsboet ingår den avlidnes tillgångar och skulder (18 kap. ÄB). Om man ärver en fastighet som är belånad så ska skulderna lösas först och främst mot tillgångarna i dödsboet, vilket ofta brukar vara själva fastigheten. Inom tre månader från dödsfallet kommer man att sammanställa en bouppteckning med den avlidnes tillgångar och skulder (20 kap. 1 § ÄB). Skulderna kommer så gott det går att täckas med de tillgångar som finns i dödsboet. Om skulderna däremot skulle vara större än tillgångarna så kan man sätta dödsboet i konkurs. Vilket kan innebära att arvtagaren inte ärver något alls. Men det innebär också att man som arvtagare inte behöver ta över någon skuld.

Det finns alltså en risk att dödsboet kommer sälja huset för att täcka de lån som finns. För att få behålla huset kan man då ansöka om att få ta över betalningsansvaret för lånen. För att kunna göra det måste man kontakta banken där lånet är taget för få deras godkännande på övertagandet.

I ert fall med villan så kan det få lite olika utgångar, beroende på hur dödsboet skiftas och hur mycket skulder och tillgångar som finns.

Om du behöver mer hjälp med att exempelvis skriva ett testamente eller liknande rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på https://lawline.se/boka.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Klara ZethraeusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000