Hur fungerar det med vinstskatt vid gåva av fastighet?

2019-10-13 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej, jag får nu min fars hus i gåva medans han kommer att bo kvar så länge han kan/vill (jag bor 85 mil ifrån). Eftersom jag skall betala vinstskatt med 22% av gåvan så undrar jag hur jag kan skjuta på betalningen tills den dag han gått bort och jag kan sälja huset?Jag äger idag en lägenhet í Göteborg med 1.230.000 i lån/skuld. Går det att kvittera vinstskatten mot skulden på lägenheten?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag ska försöka ge dig ett kort och koncist svar. När man ger en fastighet i gåva räknas det inte som en avyttring, jfr. 44:3 inkomstskattelagen (IL). En beskattning av eventuell kapitalvinst sker därmed inte vid gåvotillfället. Istället träder den nya ägaren in i den givarens ställe, även kallat kontinuitetsprincipen (44:21 IL). Ett annat sätt att beskriva det är att beskattningen skjuts fram till när fastigheten avyttras (säljs, byts bort etc.).

I övrigt är det viktigt att ni uppfyller formkraven för överlåtelse av en fastighet. Gåvobrevet ska vara skriftligt och båda parter ska skriva under med sin underskrift. I handlingen ska det också framgå om överlåtelsen görs mot viss köpeskilling. En annan rekommendation är att söka lagfart så fort som möjligt.

Med vänlig hälsning,

Christoffer Edvardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll