Hur fungerar det första undantaget från ångerrätten i distansavtalslagen 11 §?

FRÅGA
Vad betyder och när kan den användas?"Undantag från ångerrätten11 § Ångerrätt gäller inte för avtal som1. avser en tjänst som har fullgjorts, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts,"Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den specifika regeln du frågar om är ett undantag från den ångerrätt som gäller som huvudregel och som går att hitta i samma lag 10 §. Jag kommer först förklara vad själva regeln betyder och hur den förhåller sig till huvudregeln. Sen ger jag ett exempel på en situation då den skulle kunna tillämpas.

Huvudregeln om ångerrätt och undantaget i lagtext

Huvudregeln är att när en konsument köper en tjänst eller vara från ett företag på distans har konsumenten möjlighet att ångra sig. Konsumenten har 14 dagar på sig att berätta för företaget att hen ångrar sig fån den dag som hen får varan som avtalet gäller, eller den dag då avtalet om en tjänst ingås.

11 § 1 p. är ett undantag från konsumentens ångerrätt. För att undantaget ska gälla krävs det att avtalet gäller en tjänst och inte köp av en vara. Ett typiskt exempel på en tjänst som en konsument kan köpa skulle kunna vara att någon ska reparera någonting, tillverka någonting eller ett abonnemang av något slag. Med förutsättning att avtalet gäller en tjänst år konsumenten enligt undantaget inte utöva någon ångerrätt om fullgörelse av tjänsten har påbörjats innan tidsgränsen för ångerrätten enligt huvudregeln har löpt ut. Med andra ord har inte konsumenten någon ångerrätt om företaget har börjat utföra tjänsten redan innan det har gått 14 dagar från att avtalet ingicks.

För att det här undantaget ska gälla krävs också att konsumenten uttryckligen har godkänt att tjänsten börjar utföras inom den tiden och att hen också godkänt att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten väl är utförd.

Exempel på tillämpning

Konsumenten X vill få hjälp att upprätta ett juridiskt dokument (t. ex. ett avtal eller testamente). X vänder sig därför till ett onlinebaserat företag som upprättar juridiska dokument åt privatpersoner baserat på information som personen lämnar via hemsidan eller per telefon. X gör en beställning för att få hjälp med det juridiska dokumentet. I samband med att X godkänner alla köpevillkor får hen också information om att beställningen kommer behandlas och dokumentet kommer göras klart inom en vecka. Det framgår också att det inte finns någon möjlighet att ångra avtalet när dokumentet är färdigt.

I det här fallet har X ingått ett avtal angående en juridisk tjänst på distans och har fått information och bekräftat att tjänsten kommer utföras inom fristen för ångerrätt (14 dagar) samt att det inte går att ångra sig när tjänsten väl är utförd. Det betyder att X inte kan ångra sig och frånträda avtalet enligt huvudregeln i 10 §.

Även om X inte har någon ångerrätt i det här fallet kan X få hjälp om det skulle vara något fel i hur tjänsten utförts. Då kan X reklamera enligt konsumenttjänstlagen 17 § och t. ex. få göra ett prisavdrag, häva avtalet eller få felet avhjälpt.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?