Hur fungerar den summariska processen och varför väljer vissa inkassobolag att inte använda den?

2021-02-12 i Inkasso
FRÅGA
Varför skickar vissa inkassobolag fordran till Tingsrätten? Om de skickar till KFM istället (som de flesta gör) så får de ju ändå beslut på tex utmätning av lön (eller ta del av pågående utmätning). De får ju sina pengar via KFM ändå o det går väl inte fortare för inkassobolaget att få pengarna via KFM för att de får en stadfäst dom på skulden? Jag förstår inte skillnaden mellan att skicka direkt till KFM kontra att gå via tingsrätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!
Det du beskriver om när man skickar en fordran till KFM kallas för den summariska processen, och är ett förenklat sätt att få betalt för fordringar eller liknande. Syftet med processen är att det ska gå snabbt, enkelt och billigt.

Hur det ligger till med just varje inkassobolag kan jag tyvärr inte svara på, men generellt kan man säga att det finns tillfällen då det är mer effektivt att välja vägen via tingsrätten istället.

I den situation som du nämner i din fråga så handlar det om att man hos KFM ansöker om betalningsföreläggande. När en ansökan kommer in så förelägger KFM svarande (den som blir krävd på pengar) att meddela hur man ställer sig till kravet. Detta sker med en tidsfrist som normalt är 2 veckor. Om man då inte bestrider kravet, eller kanske inte svarar alls, så meddelas ett utslag. Utslaget är en exekutionstitel och verkställs automatiskt av KFM så att en utmätning sker.

En anledning till att vissa inkassobolag går direkt via tingsrätten kan vara vad som händer om personen som får kravet bestrider detta. Dvs framför allt om man tror att personen kommer att bestrida kravet kan det vara fördelaktigt att gå via tingsrätten direkt.

I de fall att svaranden bestrider ges den som ansökt möjlighet att fortsätta driva frågan och målet överlämnas då direkt till tingsrätten. Dvs om svarande bestrider så hamnar man i tingsrätten i alla fall, därför kan det vara fördelaktigt att gå direkt dit om man tror att personen bestrider.

En annan anledning kan vara att en dom i tingsrätten som vunnit laga kraft består, medan en svarande som inte bestridit och därmed fått ett utslag kan ansöka om återvinning efter att utslaget har skett. Detta ska göras inom en månad och om man ansöker om återvinning så överlämnas målet till tingsrätten för att fortsättningsvis handläggas där.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Med vänlig hälsning

Klara Zethraeus
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?