Hur fungerar den geografiska placeringen av elever i kommunala skolor?

FRÅGA
Hej! Vi har nyligen flyttat till en ny kommun pga arbete. 1 juli kommer vi att flytta in i en nyproducerad lägenhet och har därför hyrt en lägenhet väldigt tillfälligt i en annan del av staden. Vårt barn född 2013 ska i augusti börja förskoleklass varför vi under ansökningsperioden sökte de tre skolor som ligger närmast vår nyproducerade lägenhet. Samtidigt sökte vi förskoleplats till vårt barn född 2015. Förskoleplats var inga problem och vi har fått en plats bredvid närmsta skolan. Skolplats får vi dock inte då kommunen hävdar: "Antagningssystemet för XX (kommunen) utgår från folkbokföringsadressen och tillämpar närhetsprincipen vid antagning till skolorna. Detta innebär att vi inte får placera elever utifrån deras framtida adress, utan vi måste utgå från den nuvarande. " Detta innebär att vi fått skolplats vid vårt temporära boende ca 50 minuters resa från kommande bostad. Vi fick då rådet att skicka in en ansökan till den skolan som vi önskar placera vårt barn på (samma skola som vi alltså valde i skolvalet). Detta har vi gjort och nu fått svaret att skolan är full och att vi inte kan få några som helst besked förrän vi är folkbokförda på den nya adressen. Är detta verkligen förenligt med skollag och förordnanden?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Placering av elever i kommunal skola


Placeringen av elever i de kommunala skolorna sker i första hand efter vårdnadshavarens preferens, dvs vårdnadshavaren kan lämna önskemål om placering. Om inte vårdnadshavaren har någon preferens vad gäller placering så ska kommunerna tillämpa närhetsprincipen som du nämner i din fråga. Den innebär helt enkelt att eleverna ska placeras i den skola som ligger geografiskt närmast bostaden.


En vårdnadshavares önskemål om sitt barns skolplacering får däremot inte gå utöver en annan elevs "berättigade krav på placering nära hemmet" (hämtat från lagtexten). Detta innebär att en förälders önskemål om placering på en viss skola inte vinner företräde framför ett barn som bor närmare skolan, vars föräldrar INTE lagt fram några önskemål på placering någonstans.


Det är alltså inte en vidsträckt rätt att välja sitt barns skola, utan den är relativt beroende av hur många platser det finns på den aktuella skolan, samt hur många barn som bor närmre skolan och därigenom har ett "berättigat krav på placering nära hemmet".


Rangordningen för placering av en elev i kommunens skola X kan därför beskrivas som följande:

1. Eleven som bor närmre skolan, vars föräldrar inte framställt några önskemål på placering.

2. Eleven som bor längre ifrån skolan, vars föräldrar framställt önskemål på placering på skolan.
På frågan om kommuners val att enbart placera efter dagens förhållanden, och därför inte enligt framtida förhållanden som i ert önskemål, finns det ingen anvisning i lagen om tillvägagångssätt. I den frågan är det helt upp till kommunen hur man vill göra. Däremot framgår det av lagens förarbeten att närhetsprincipen inte bara gäller vid antagningen till skolan, utan den gäller under hela skoltiden. Om en elev flyttar under studietiden kan man alltså enligt principen ansöka om förflyttning till en skola närmare bostaden och då ska kommunen i den mån det går tillse det önskemålet. Det verkar därför som att ni har större möjligheter att få er dotter placerad i den skola ni vill efter att ni flyttat.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga!


Vänliga hälsningar,

Lucas Cyrén
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (256)
2020-02-27 Vilken årskurs ska elever utbildade i utlandet placeras?
2020-02-22 Sänkning av ett högskolebetyg
2020-01-24 Kränkande behandling och förtal av lärare
2020-01-22 Får en gymnasieskola alkoholtesta eleverna?

Alla besvarade frågor (77514)