Hur fungerar bodelning vid samboförhållande?

Hej!

Min sambo sedan 5 år har nyligen sagt att han inte vill vara tillsammans med mig längre. Vi blev tillsammans för fem år sedan och då flyttade jag in hos honom. Han bodde då i en lägenhet som han hyrde i andra hand. När tiden för andrahandsuthyrning var slut fick vi extra tid för att bestämma om han skulle köpa lägenheten eller om vi skulle flytta. Han valde att köpa den och vi bodde därför kvar där. Tror han köpte den för 2 år sen. Jag tänker att jag kommer begära bodelning. Hur funkar det med lägenheten? Kan man bara söka om bodelning kring lägenheten om man kommer överens om möbler och elektronik? För han köpte den för att vi gemensamt skulle bo där. Kommer lägenheten ingå i bodelningen? Jag kommer inte kunna bo kvar där själv pga att jag studerar och ej har råd. Om den skulle ingå i bodelningen, hur funkar det då?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Samboförhållanden regleras i sambolagen (SamboL).

Samboförhållandet anses upphöra först när du och din sambo flyttar isär, 2 § SamboL. Precis som du säger måste du i det läget aktivt begära bodelning för att det som anses vara egendom ska fördelas lika mellan er, 8 § SamboL.

Vad ingår i en bodelning?
Precis som du säger så ska möbler, elektronik och liknande (vilket kallas för bohag) ingå i bodelningen, vilket beror på att det räknas som samboegendom. Det är nämligen enbart det som räknas som samboegendom som ingår i bodelningen och som alltså ska läggas samman och sedan delas lika mellan er, 14 § SamboL.

Utöver bohag kan även er gemensamma bostad räknas som samboegendom och därför ingå i bodelningen. För att både bostad och bohag ska räknas som samboegendom krävs det dock att de har förvärvats för gemensam användning, alltså för att ni som sambor ska utnyttja lägenhet och bohag gemensamt för ert samboförhållande, 3 § SamboL.

Ska lägenheten ingå i bodelningen?
Eftersom du uppger att lägenheten faktiskt har köpts under erat samboförhållande för att ni gemensamt skulle bo där är det troligt att lägenheten kan anses ha förvärvats för gemensam användning och därmed ska räknas som samboegendom, 3 § SamboL. Lägenheten och dess värde ska då ingå vid den bodelning som du begär, 8 § SamboL.

Hur fungerar bodelningen?
Det som sker vid bodelningen är att egendomsförhållandena som råder då den ene av er flyttar ut, vilket medför att samboförhållandet upphör, ska ligga till grund för vilken samboegendom som ska ingå i bodelningen, 8 § SamboL. Det är utifrån dessa förhållanden som man ska beräkna värdet av det ni har som anses vara samboegendom - alltså ert bohag och er bostad. Man ska även göra avdrag för de skulder som ni har då samboförhållandet upphör, för att se till att det finns täckning för dessa, 13 § SamboL. Det som finns kvar av samboegendomen efter att skulderna har dragits av ska läggas samman och sedan delas lika mellan er, 14 § SamboL.

Därefter ska samboegendomen fördelas mellan er så att det motsvarar det värdet ni skulle få av bodelningen. Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att få den i avräkning på sin lott om det kan anses vara skäligt utifrån omständigheterna. Detta innebär att det är möjligt att din sambo kan anses behöva lägenheten bäst. I detta fall kan din sambo ta över bostaden, men behöva kompensera dig så att du fortfarande får bohag eller annan ersättning så att du får samma värde som du har rätt till enligt bodelningen, 16 och 17 §§ SamboL.

Kan ni komma överens om vad som ska ingå i bodelningen?
Ni har även möjlighet att välja vad som ska ingå i bodelningen genom att avtala med varandra om vad som ska ingå och inte, vilket måste ske skriftligen och med bådas samtycke, 9 och 10 §§ SamboL.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Sambo och samboavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Samboavtal995 kr

Upprättande av samboavtal som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning