Hur fungerar arvsrätten i England?

FRÅGA
Hej!Hur fungerar det med arvsrätt i England? Har man laglott även där eller kan man testamentera bort hela sin kvarlåtenskap? Finns det någon myndigthet där som man kan vända sig till för att få fram eventuell bouppteckning och testamente på sina släktingar?
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I England finns inget regelverk som syftar till att säkerställa arvingars arvsrätt, det vill säga det som i Sverige kallas för laglott. Det innebär alltså att varje person har möjlighet att testamentera bort all sin egendom om så önskas, och därmed också förhindra eventuella arvingar från att ta del av arvet.

På den brittiska statens hemsida står det att de sätt som du kan finna testamenten på är antingen hemma hos personen i fråga, hos personens advokat eller på London Probate Department som är den domstolsavdelning som handhar ärenden rörande testamenten. I övrigt verkar det dessvärre inte finnas någon specifik myndighet som en kan vända sig till gällande detta. Dock fann jag en databas där du kan söka efter testamenten – vad jag förstår är det enbart testamenten tillhörande avlidna personer som går att finna där dock.

Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!

Vänliga hälsningar,

Amanda Kinnander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (813)
2020-05-30 Kan barnbarn bli arvlösa?
2020-05-27 Hur ser jag till att min sambo kan sitta kvar i orubbat bo om jag avlider?
2020-05-21 Måste man betala skatt efter dödsbo?
2020-05-19 Skiftesman som räknat fel

Alla besvarade frågor (80630)