Hur fungerar arv i relation till sambor?

Jag och min sambo har köpt en bostad tillsammans. Vi har ett gemensamt barn, inga särkullbarn. Inget testamente eller så skrivet mellan oss. Vad händer om en av oss avlider? Ärver vårt barn halva bostaden och den andra har kvar hela lånet? Eller räknas lånet av först så att vårt barn ärver halva värdet av det som återstår (som vi lagt i handpenning och amorterat)? Eller är det på något annat sätt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Regler om arv finner man i Ärvdabalken (ÄB) och regler om sambor, och vissa frågor om sambors arv finner man i Sambolagen (SamboL).


När en sambo går bort kan den andra begära bodelning i vilket fall all samboegendom delas samborna (8 § SamboL). En gemensam bostad räknas som samboegendom (3 § SamboL). Allt som tillfaller den avlidne sambon kan denna förfoga över genom testamente, med undantag för laglotten och lilla basbeloppsreglen. Lilla basbeloppsregeln innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att få två basbelopp (18 § SamboL). Laglotten utgörs av halva den avlidnes egendom (7 kap 1 § ÄB). Den hälft av arvet som inte är laglott kan den avlidne sambon testamentera bort, annars går detta också till bröstarvingen, i ditt fall blir det ert gemensamma barn.


Om en bodelning sker kommer barnet alltså ärva 1/4 av husets värde genom sin laglott. Detta behöver inte kommer från försäljning av huset, eller vara äganderätt till en del av huset. Laglotten ska uppgå till ett vist värde, det spelar ingen roll från vilken egendom värdet kommer. Om inget testamente finns kommer barnet ärva i princip allt och kommer då praktiskt taget ärva halva huset. I arvet ingår alltså värdet på huset som tillgång, om huset till exempel är värt 1 000 000 kr och ni har 200 000 kr i lån, kommer barnet ärva 400 000 kr efter som värdet på huset som tillgång är 1 000 000 - 200 000 = 800 000 och barnet ska ärva hälften av det 800 000 / 2 = 200 000. Man ärver inte skulder utan lånet löses av dödsboet.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Carl LohmanderRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Sambo? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning