Hur fungerar arv av en livförsäkring för en framtida fader?

2017-12-10 i Faderskap
FRÅGA
Hej. Min sambos dotters pojkvän har gått bort för en vecka sedan. Dom väntar barn och kommer i början av nästa år. Hur fungerar det med försäkringar? Han är ju försäkrad genom jobbet. Kommer det ofödda barnet att ärva från hans dödsfalls försäkring eller hur fungerar det? Hur ska hon göra för att få ett fastställt faderskap på papper som visar att han är pappan till barnet. Vem ska hon ta kontakt med för att få ett dna test sparat så dom kan göra ett faderskaps prov när deras barn är fött så hon har att hennes pojkvän är pappan på papper?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Livförsäkring genom anställning


Jag antar att den försäkring du skriver om är någon typ av grupplivförsäkring som anställningsförmån. Dessa typer av avtal är vanliga och används av arbetsgivare inom flera olika kollektivavtalsområden. Grupplivförsäkringar regleras i försäkringsavtalslagen (FAL) 20 kap.

De anställda brukar som regel ges chansen att genom ett s.k förmånstagarförordnande ange vem som ska vara mottagare av det utbetalda beloppet i det fall ett dödsfall på arbetsplatsen skulle ske. Detta framgår av FAL 20 kap. 13 § och 14 kap. 1 §. Skulle den anställde inte ha angett någon förmånstagare i avtalet eller i efterhand, så brukar försäkringsbolagen i första hand betala ut beloppet till den avlidnes make, sambo eller registrerade partner, och i andra hand den avlidnes avkomlingar.Arv av försäkring


Det ofödda barnet kommer att ärva din sambos dotters pojkvän om det föds med liv, enligt ärvdabalken 1 kap. 1 § och 2 kap. 1 §. Detta eftersom de två inte är gifta, vilket innebär att regeln som ger maken företräde vid arv inte blir aktuell. All egendom som han ägde vid dödstillfället kommer då att tillfalla det ofödda barnet.

En försäkring med förmånstagarförordnande ska dock som huvudregel inte gå i arv. Beloppet ska helt enkelt bara betalas ut till förmånstagaren, varför det avgörande i frågan är vem, om någon, som är angiven som förmånstagare. Om inte din sambos dotter är angiven som förmånstagare enligt den avlidnes gruppförsäkringsavtal så är chansen stor att hon ändå kommer att "bli förmånstagare" om de var sambos då denne avled.Faderskap


Det ska också sägas ett par ord om faderskapet till barnet. Eftersom de två föräldrarna inte var gifta så kommer inte den avlidne att presumeras vara barnets far enligt föräldrabalken (FB) 1 kap. 1 §. I och med detta har kommunens socialtjänst en skyldighet att försöka reda ut faderskapet. Hur detta ska gå till är inte angivet i lagtext men DNA-test är ett av alternativen. Eftersom fadern är avliden är det troligtvis också det bästa alternativet, eftersom ingen faderskapsbekräftelse kan lämnas(faderskap måste bekräftas eller fastställas genom dom, se FB 1 kap. 3 §).

Att faderskapet fastställs har inte bara betydelse för den här frågan utan det kommer även att spela roll bl. a i framtida arvsfrågor samt för barnets rätt att ta faderns efternamn.Min rekommendation är att ni kollar upp den aktuella försäkringen och vilket, om något, förmånstagarförordnande som uppgetts. Försäkringsbolaget och arbetsgivaren kan troligtvis hjälpa er närmre med den saken.


Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Lucas Cyrén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (375)
2021-12-06 Kan man genomföra juridisk abort i Sverige? Kan man häva faderskapet? Vad följer för ansvar av att vara fader?
2021-12-02 Vad händer om fadern inte vill bekräfta faderskapet?
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest

Alla besvarade frågor (97676)