FrågaAVTALSRÄTTAvtal19/11/2017

Hur frånträder jag en fullmakt?

jag har fått en fullmakt att företräde en person i juridiskt sammanhang men det framgår inte när fullmakten upphör. Nu vill jag inte längre hålla på med ärendet och önskar därför frånträda fullmakten, hur går jag tillväga?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En fullmakt kan återkallas och på så sätt sluta gälla. Fullmakt regleras i Avtalslagens 2 kap och huvudregel är att fullmakten slutar gälla när fullmaktsgivaren återkallar fullmakten. I regel återkallas fullmakt på samma sätt som den utgavs. Fullmaktsgivaren i det här fallet är personen du företräder.

Fullmaktsgivaren behöver alltså återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla när den gäller på obestämd tid. Om fullmakt kommit till tredjemans kännedom måste denne av fullmaktsgivaren underrättas om att fullmakten återkallas enligt 13 § Avtalslagen. Om fullmakten varit skriftlig behöver den återtas eller förstöras av fullmaktsgivaren enligt 16 § Avtalslagen.

Jag skulle rekommendera dig att prata med personen du företräder så att denne kan återkalla fullmakten. Genom det skulle du inte längre vara behörig att företräda personen.

Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny fråga eller kommentera nedan!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning