Hur förvaltningslagen omfattar socialtjänsten.

2019-12-04 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Vad i Förvaltningslagen är det som socialtjänsten måste följa? Är det enbart de paragrafer i Förvaltningslagen som nämns i 11 kap. 8 § SoL, eller berörs socialtjänsten av fler paragrafer än dessa?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Förvaltningslagen (FL) är en miniminivå för förvaltningsmyndigheter. Socialtjänsten som är en sådan förvaltningsmyndighet omfattas på så vis också av de bestämmelserna som återfinns i förvaltningslagen.

Däremot går lagstiftningar som socialtjänstlagen (SoL) framför förvaltningslagen vid avvikande bestämmelser (4§ FL). Detta innebär att förvaltningslagen är tillämplig i grunden och socialtjänsten skall efterfölja dess bestämmelser men om SoL säger något annat än det som står i förvaltningslagen (något avvikande), så skall detta gälla istället för bestämmelserna i förvaltningslagen.

11:8 SoL påvisar det jag nämnde ovan. Paragrafen säger att vissa paragrafer i förvaltningslagen är tillämpliga trots att SoLs bestämmelser är de som gäller. Just på grund av att SoL inte har några andra bestämmelser som reglerar områdena.

Jag hoppas nu att jag har kunnat svara på din fråga på ett förståeligt sätt!

Har du fler frågor så tveka inte på att höra av dig igen till oss på Lawline!

Allt gott!

Josefine Bågholt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (543)
2020-07-06 Vad kan man göra om man har fått avslag på ansökan om försörjningsstöd?
2020-07-03 Vad räknas som inkomst vid ekonomiskt bistånd?
2020-06-30 Försörjningsstöd?
2020-06-29 Orosanmälan

Alla besvarade frågor (81795)