Hur förvaltas mina barns tillgångar efter min bortgång?

FRÅGA
Jag och barnens pappa är skilda sedan några år tillbaka. Jag bor idag ensam med våra gemensamma barn, 6 och 11 år som vi har varannan vecka. Vad händer med mina tillgångar så som livförsäkring och bostadsrätt om jag skulle gå bort? Blir pengarna låsta till mina barn fram tills dess att de blir myndiga och kan förvalta över dessa själva eller kommer deras pappa kunna styra över pengarna?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i Föräldrabalken.

Inledningsvis kan det konstateras att det är dina barn som kommer ärva dig och inte den andra föräldern. I och med att dina barn är omyndiga så är det den andra vårdnadshavaren som kommer att förvalta tillgångarna. Då barnen står under vårdnad av båda föräldrarna och en av dem dör ska den andra föräldern ensam ha vårdnaden. Detta framgår av 6 kap. 9 §. Vid din eventuella bortgång kommer alltså barnets far förvalta barnens tillgångar i egenskap av förmyndare och det är fri förvaltning för förmyndare enligt 13 kap. 1 §.

Om du skulle önska att någon annan än förmyndaren, barnens far, ska förvalta barnens tillgångar från dig är ett alternativ att genom testamente villkora särskild förvaltning. Detta regleras i 12 kap. 1 §. I och med detta utser du en annan person som ska förvalta barnens tillgångar som de ärver från dig. I och med detta har förmyndaren ingen bestämmanderätt över tillgångarna.

Du kan även testamentera att tillgångarna ska vara undantaget förmyndarens förvaltning genom att villkora särskild överförmyndarkontroll. Detta innebär att de ärvda tillgångarna kommer ställas under kontrollerad förvaltning och behöver då gå igenom överförmyndarens tillsyn och kontroll innan förmyndaren kan använda detta. Detta tills barnet blivit myndigt.

Om arvet, och barnets tillgångar då, kommer överstiga 8 prisbasbelopp (för nuvarande 354 400kr) så kommer även tillgångarna per automatik att övergå till kontrollerad förvaltning.

Sammanfattningsvis så kommer vid din eventuella bortgång den andra förmyndaren att förvalta över barnens tillgångar, arv efter dig, till dess de blir myndiga. Om du skulle önska kan du genom testamente utse en särskild förvaltare som istället förvaltar över tillgångarna barnen ärver från dig. Du kan även villkora överförmyndarkontroll genom testamente. Då kontrolleras användningen av tillgångarna till dess barnen är myndiga. Om arvet överstiger summan för 8 prisbasbelopp så innefattar det kontrollerad förvaltning oavsett.

Hoppas att du har fått svar på din fråga! Om inte är du välkommen att kommentera nedan så ska jag försöka förtydliga.

Vänlig hälsning,

Linn Nyberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (962)
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?
2021-09-03 Hur mycket måste en dödsbodelägare betala för att lösa ut andra dödsbodelägare vid arv av fastighet?
2021-08-31 Anhörig avliden utomlands

Alla besvarade frågor (95724)