Hur förtida arv ska / bör dokumenteras

2016-10-05 i Förskott på arv
FRÅGA
Hur dokumenterar jag förtida arv?
SVAR

Hej! Tack för att du ställt din fråga till oss på Lawline!

Om gåvan inte utgör en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt finns det inga krav på att ett förtida arv ska dokumenteras i någon särskild handling. Om ni likväl vill dokumentera det förtida arvet rekommenderar jag dock att den som ger det förtida arvet upprättar ett gåvobrev varmed det i detta gåvobrev skrivs att gåvan av egendomen ska ses som ett förtida arv från gåvogivaren. Gåvobrevet bör därefter skrivas under av gåvogivaren (den som ger det förtida arvet) och gåvotagaren (den som får det förtida arvet).

Om det förtida arvet avser en fastighet, tomträtt eller bostadsrätt måste ett gåvobrev upprättas. I gåvobrevet ska då framgå att egendomen ges bort, vem som ger egendomen och till vem egendomen ges (gåvogivarens och gåvotagarens personnummer ska här framgå), om det utgår någon ersättning för egendomen samt den fullständiga beteckningen på egendomen (fastighetens, tomträttens eller bostadsrättens fullständiga namn). I gåvobrevet bör även framgå att gåvan utgör ett förtida arv. Gåvobrevet ska skrivas under.

Med vänlig hälsning

Gustaf Otterheim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1176)
2021-01-10 Arvsskifte vid förskott på arv genom fastighetsöverlåtelser
2020-12-31 Förtida uttag på arv
2020-12-31 Kan dödsbodelägare begära att se min kontohistorik?
2020-12-31 Förskott på arv

Alla besvarade frågor (88083)