Hur försäkrar vi oss om att vardera partens del av fastigheten tilldelas den andra om någon av oss avlider?

Hej!

Jag och min pojkvän har nyligen köpt ett fritidshus tillsammans. Vi står båda som ägare på lagfarten och vi har ett gemensamt bolån på fastigheten. Vi är inte sambos eller gifta och vill både att vår del av fastigheten ska tillfalla den andra om någon av oss skulle avlida. Hur försäkrar vi oss enklast om detta? Skriver en ett testamente eller kan man skriva något annat slags avtal?

Undrar också över en annan sak. I samband med köpet så betalade jag kontantinsats plus kostnaden för lagfart och pantbrev ca 120.000. Vi har gjort en muntlig överenskommelse om att jag vid en eventuell försäljning ska få tillbaka dessa pengar utöver eventuell vinst. Är ett muntligt avtal giltigt eller måste det vara skriftligt? Vilket slags avtal ska vi upprätta i så fall?

Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Angående din första fråga så bör ni upprätta testamenten för att försäkra er om att arvet blir som ni önskar. Detta eftersom ni inte är gifta och därmed inte ärver varandra. Det är inte möjligt att förfoga över sin kvarlåtenskap på annat sätt en genom ett formenligt testamente. Andra avtal om kvarlåtenskap är nämligen ogiltiga (17 kap 3 § ärvdabalken).

För att ett testamente ska vara giltigt krävs att vissa formkrav är uppfyllda (10 kap 1 § ärvdabalken). För att ni ska vara säkra på att era testamenten blir giltiga kan det därför vara bra att kontakta en jurist och få hjälp med detta.

När det gäller din andra frågeställning så är svaret att även muntliga avtal är giltiga. Det finns därför inget krav på att upprätta ett skriftligt avtal. Däremot kan ett skriftligt avtal vara att rekommendera eftersom det då kan vara lättare att bevisa att det finns ett avtal mellan er. Det finns inga fasta formkrav på ett sådant avtal. Om ni är osäkra angående detta och vill ha hjälp med att utforma ett skriftligt avtal rekommenderar jag er att kontakta en jurist.

http://lawline.se/boka kan ni kontakta Lawlines jurister för att få hjälp med upprättandet av testamente samt upprättandet av ett skriftligt avtal angående din andra frågeställning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning