Hur förordnas en förvaltare?

FRÅGA
Hej!Har en dotter, 54 år, som är svårt psykiskt sjuk.Hon kan inte sköta sin ekonomi, och förstår inte när pengarna är slut. Nu har det gått så långt att hon har lagt in om 3 st lån med hög ränta. Hon har ingen möjlighet att betala tillbaka dessa lån.Hur kan vu få en förvaltare till henne?Hon kommer annars att hamna på gatan. Hon bor på ett LSS-boende.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga undrar du över hur och om du kan förordna en förvaltare till din dotter. Den aktuella lagen är Föräldrabalken 11 kap.

Till att börja med förordnas i första hand en god man, eftersom detta är en mindre ingripande åtgärd än en förvaltare. För en god man krävs att din dotter till följd av psykiskt tillstånd, sjukdom, hälsotillstånd eller liknande behöver hjälp att bevaka sin rätt eller sörja för sin egendom, FB 11:4.

Detta skiljer sig från förvaltaren, som förordnas om samma situation som en god man föreligger, med skillnaden att personen är ur stånd att sörja för sin egendom och det inte ses tillräckligt att ett godmanskap förordnas, FB 11:7.

Av din fråga kan jag inte göra en bedömning om det i din dotters fall blir aktuellt med en god man eller förvaltare, men en ansökan om en sådan görs antingen utav din dotter eller en nära anhörig, vilket innebär att du kan ansöka om detta. Ansökan ska skickas in till tingsrätten. Det är överförmyndaren (även sk. överförmyndarnämnden) i er kommun som ansvarar för godmanskap och förvaltarskap. Därför råder jag dig att vända dig till dem för hjälp och rådgivning angående själva ansökan. Det kommer sedan vara tingsrätten som fattar beslutet om god man eller förvaltare.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga om var du nu kan vända dig för att ansöka om detta.

Vänliga hälsningar,

Felicia Olsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (388)
2019-10-10 Hur gör jag om jag vill bli entledigad från mitt uppdrag som god man?
2019-10-02 Kan jag få min post till egen adress när jag har god man?
2019-09-22 Min väninnas förvaltare nekar henne att gå på behandling för sitt drogmissbruk. Vad kan jag och min väninna göra?
2019-09-22 Kan förvaltare ge gåvor med överförmyndarens godkännande?

Alla besvarade frågor (73724)